Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00338432/01 z dnia 30.12.2021 r. Dostawa laptopów, stacji dokujących, zestawów komputerowych i modułowych kontrolerów PC. Nr postępowania 30/ITWL/PIiZ2021/PN/2021/D

Deadlines:
Published : 30-12-2021 14:51:00
Placing offers : 18-01-2022 11:00:00
Offers opening : 18-01-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 8700.44 2021-12-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 34.38 2021-12-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 374.75 2021-12-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.docx docx 80.87 2021-12-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.pdf pdf 660.82 2021-12-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 22.84 2021-12-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 339.69 2021-12-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 19.76 2021-12-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 330.98 2021-12-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.docx docx 23.4 2021-12-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 335.74 2021-12-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 21.38 2021-12-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 326.51 2021-12-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 21.32 2021-12-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.pdf pdf 329.18 2021-12-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 21.41 2021-12-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 331.4 2021-12-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 249.26 2021-12-30 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 612.81 2021-12-30 14:51:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 171.22 2021-12-30 14:51:00 Proceeding
Wyjaśnienie i zmiana SWZ 3.01.2022 r..pdf pdf 742.37 2022-01-03 15:44:04 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ 5.01.2022 r..pdf pdf 2408.22 2022-01-05 16:01:14 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5.01.2022 r..pdf pdf 48.34 2022-01-05 16:01:14 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.01.2022 r..pdf pdf 44.05 2022-01-14 15:08:03 Public message
Zmiana treści SWZ 14.01.2022 r..pdf pdf 168.38 2022-01-14 15:08:03 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny po zmianach.docx docx 84.1 2022-01-14 15:21:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 154 2022-01-18 13:12:46 Public message
Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania.pdf pdf 278.28 2022-01-31 15:53:03 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 192.86 2022-02-09 15:14:34 Public message

Announcements

2022-02-09 15:14 Iwona Łaszewska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części I zamówienia

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-31 15:53 Iwona Łaszewska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części III zamówienia oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie części II zamówienia.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-18 13:12 Iwona Łaszewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-18 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 426 318 zł, w tym w zakresie części I zamówienia kwotę 173 983,50 zł; w zakresie części II zamówienia kwotę 170 109 zł, w zakresie części III zamówienia kwotę 82 225,50 zł.

Powyższe kwoty dotyczą zamówienia podstawowego, nie uwzględniają prawa opcji.
2022-01-14 15:21 Iwona Łaszewska Formularz techniczny przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ po zmianach z dnia 3-5.01.2022 r. (formularz pomocniczy)

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

2022-01-14 15:08 Iwona Łaszewska Zmiana treści SWZ 14.01.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.01.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ 14 [...].pdf

2022-01-14 15:04 Iwona Łaszewska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-01-05 16:01 Iwona Łaszewska Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 5.01.2022 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 5.01.2022 r.

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-01-03 15:44 Iwona Łaszewska Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 3.01.2022 r.

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 811