Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GOS.271.240.2021.KGOS Budowa przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz rurociągami ciśnieniowymi na terenie Miasta i Gminy Połaniec

Deadlines:
Published : 30-12-2021 09:13:00
Placing offers : 24-01-2022 10:00:00
Offers opening : 24-01-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogl_o_zamowieniu-08d9cb67-cf41-699a-c691-fc0001e5aa36.pdf pdf 153.3 2021-12-30 09:13:00 Proceeding
SWZ z zalacznikami.zip zip 1063.1 2021-12-30 09:13:00 Proceeding
dokumentacja techniczna 1.zip zip 25641.58 2021-12-30 09:13:00 Proceeding
dokumentacja techniczna 2.zip zip 34407.41 2021-12-30 09:13:00 Proceeding
dokumentacja techniczna 3.zip zip 23258.68 2021-12-30 09:13:00 Proceeding
ogl-o_zmianie-08d9d72e-321e-f8a7-6e2b-5e0001265403.pdf pdf 38.53 2022-01-14 08:22:39 Public message
Zmiana nr 1 do SWZ.pdf pdf 173.27 2022-01-14 08:22:39 Public message
inform o zlozonych ofertach.pdf pdf 228.12 2022-01-24 11:07:36 Public message
inf wybor.pdf pdf 260.89 2022-02-15 09:57:24 Public message

Announcements

2022-02-15 09:57 Rafał Kiliański Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

inf wybor.pdf

2022-01-24 11:07 Rafał Kiliański Informacja o złożonych ofertach.

inform o zlozonych o [...].pdf

2022-01-24 10:00 Buyer message Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 365 376,00 zł. brutto.
2022-01-14 08:22 Rafał Kiliański Zmiana nr 1 do SWZ. Wydłużenie terminu składania ofert do dnia 24.01.2022r. godz. 10:00.

ogl-o_zmianie-08d9d7 [...].pdf

Zmiana nr 1 do SWZ.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 581