Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGK/DUK/TP/05/2021 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Deadlines:
Published : 30-12-2021 12:13:00
Placing offers : 14-01-2022 10:00:00
Offers opening : 14-01-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1157.06 2021-12-30 12:13:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 207.35 2021-12-30 12:13:00 Proceeding
Załączniki edytowalne.docx docx 33 2021-12-30 12:13:00 Proceeding
Odpowiedź na zapytanie nr 1.pdf pdf 231.74 2022-01-05 12:34:23 Public message
Umowa - po zmianach.pdf pdf 237.37 2022-01-05 12:35:01 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 324.04 2022-01-14 13:39:18 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - do wszystkich Wykonawców.pdf pdf 395.13 2022-02-07 14:19:27 Public message

Announcements

2022-02-07 14:19 Anna Kucharska Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2022-01-14 13:39 Anna Kucharska Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-01-14 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego 973 186 65 zł brutto
2022-01-05 12:35 Anna Kucharska Zamawiający zamieszcza umowę po zmianach.

Umowa - po zmianach. [...].pdf

2022-01-05 12:34 Anna Kucharska Odpowiedź na zapytanie nr 1.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 575