Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.43.2021 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży: drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej podczas budowy ul. Chmielnej i Gronowej w Dębogórzu oraz ul. Paska w Suchym Dworze – 2 edycja

Aleksandra Nikielska
Gmina Kosakowo
Deadlines:
Published : 28-12-2021 13:50:00
Placing offers : 05-01-2022 11:00:00
Offers opening : 05-01-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08d9c9e8-8681-bddf-276e-460001f37288.pdf pdf 160.05 2021-12-28 13:50:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poprawny termin związania ofertą 08d9c9fe-83ee-6780-276e-460001f3753c.pdf pdf 36.37 2021-12-28 13:50:00 Proceeding
SWZ nadzory Chmielna Paska-2 edycja.pdf pdf 376.14 2021-12-28 13:50:00 Proceeding
Załacznik nr 1A do SWZ.doc doc 88 2021-12-28 13:50:00 Proceeding
Załacznik nr 1B do SWZ.doc doc 88.5 2021-12-28 13:50:00 Proceeding
Załacznik nr 1C do SWZ.doc doc 88.5 2021-12-28 13:50:00 Proceeding
Załacznik nr 1D do SWZ.doc doc 88.5 2021-12-28 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 15.81 2021-12-28 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx docx 20.17 2021-12-28 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy.docx docx 14.48 2021-12-28 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_Wykaz osób.doc doc 56.5 2021-12-28 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ wzór umowy nadzór w branży ..pdf pdf 145.21 2021-12-28 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 8D do SWZ 2,2 - TOM II.pdf pdf 200052.53 2021-12-28 13:50:00 Proceeding
Załacznik nr 7 do SWZ - OPZ.pdf pdf 293.19 2021-12-28 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 8C do SWZ 2.1 - TOM I.pdf pdf 329827.78 2021-12-28 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 8A do SWZ dokumentacja i specyfikacje.zip zip 408986.49 2021-12-28 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 8B do SWZ.zip zip 135495.04 2021-12-28 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 8E do SWZ 2.3 - TOM III.pdf pdf 239736.24 2021-12-28 13:50:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 29.12.2021.pdf pdf 196.19 2021-12-29 11:34:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 18.27 2022-01-05 14:28:51 Public message
1 Oferta OSTEL Żółkiewicz.zip zip 7311.24 2022-01-10 08:09:48 Public message
2 oferta SEMAD.zip zip 678.55 2022-01-10 08:09:48 Public message
3 Oferta PROJWER.zip zip 927.4 2022-01-10 08:09:48 Public message
4 oferta GAD.zip zip 745.39 2022-01-10 08:09:48 Public message
5 oferta Kaleta.zip zip 5163.04 2022-01-10 08:09:48 Public message
6 oferta PRS.zip zip 1580.76 2022-01-10 08:09:48 Public message
7 oferta VIAINVEST.zip zip 3440.63 2022-01-10 08:09:48 Public message
8 oferta Gajewski.zip zip 3212.46 2022-01-10 08:09:48 Public message
9 oferta NADMAR.zip zip 1671.29 2022-01-10 08:09:48 Public message
10 oferta BOI Wybrzeże.zip zip 2481.98 2022-01-10 08:09:48 Public message
11 oferta Gryczewski.zip zip 3150.51 2022-01-10 08:09:48 Public message
12 oferta ELMA.zip zip 1022.83 2022-01-10 08:09:48 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu cz. 4.docx docx 25.29 2022-01-13 17:02:41 Public message
poprawiona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częsci 2 z dnia 17.01.2022.docx docx 21.17 2022-01-17 12:04:50 Public message

Announcements

2022-01-17 12:04 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w związku z koniecznością przeprowadzenia ponownej oceny ofert spowodowanej omyłkowym przyjęciem jednej z ofert w części 2 postepowania na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży: drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej podczas budowy ul. Chmielnej i Gronowej w Dębogórzu oraz ul. Paska w Suchym Dworze – 2 edycja, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 tj. pełnienie funkcji inspektora branży sanitarnej.

poprawiona informacj [...].docx

2022-01-13 17:02 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu części 4 postepowania na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży: drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej podczas budowy ul. Chmielnej i Gronowej w Dębogórzu oraz ul. Paska w Suchym Dworze - 2 edycja

informacja o wyborze [...].docx

2022-01-10 08:09 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, na wniosek Wykonawców, Zamawiający udostępnia oferty złożone w postepowaniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży: drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej podczas budowy ul. Chmielnej i Gronowej w Dębogórzu oraz ul. Paska w Suchym Dworze – 2 edycja. Oferty w załączniku.

1 Oferta OSTEL Żółki [...].zip

2 oferta SEMAD.zip

3 Oferta PROJWER.zip

4 oferta GAD.zip

5 oferta Kaleta.zip

6 oferta PRS.zip

7 oferta VIAINVEST.z [...].zip

8 oferta Gajewski.zi [...].zip

9 oferta NADMAR.zip

10 oferta BOI Wybrze [...].zip

11 oferta Gryczewski [...].zip

12 oferta ELMA.zip

2022-01-05 14:28 Adriana Żuralska Szanowni Państwo, w załączniku informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży: drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej podczas budowy ul. Chmielnej i Gronowej w Dębogórzu oraz ul. Paska w Suchym Dworze – 2 edycja.

Informacja z otwarci [...].docx

2022-01-05 11:00 Buyer message Szanowni Państwo Zamawiający informuje, że na realizacje przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć: w części 1 kwotę 200 000 zł brutto, w części 2 kwotę 100 000 zł brutto, w części 3 kwotę 35 000 zł brutto, w części 4 kwotę 12 000 zł brutto
2021-12-29 11:34 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku I wyjaśnienie treści SWZ z dnia 29.12.2021.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 782