Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.38.2021.PG Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej rewitalizację kwartału pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja i Władysława Jagiełły w Słubicach

Deadlines:
Published : 28-12-2021 13:02:00
Placing offers : 13-01-2022 11:00:00
Offers opening : 13-01-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 Zamawiający przeznaczył ne realizację zamówienia kwotę w wysokości 87 000 zł brutto.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.75 2021-12-28 13:02:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia-sig.pdf pdf 451.5 2021-12-28 13:02:00 Proceeding
zał. 1-formularz oferty.doc doc 84.5 2021-12-28 13:02:00 Proceeding
zał. 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania.docx docx 20.78 2021-12-28 13:02:00 Proceeding
zał. 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 20.48 2021-12-28 13:02:00 Proceeding
zał. 4-wzór umowy.pdf pdf 383.33 2021-12-28 13:02:00 Proceeding
zał. 5-koncepcja zagospodarowania.rar rar 65037.67 2021-12-28 13:02:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 272.21 2022-01-13 12:26:09 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty-sig.pdf pdf 298.78 2022-01-26 14:34:47 Public message

Announcements

2022-01-26 14:34 Paweł Grudzień Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-01-13 12:26 Paweł Grudzień Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-13 11:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył ne realizację zamówienia kwotę w wysokości 87 000 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 370