Proceeding: 056/2021 Usługa utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bydgoszczy w 2022 roku

Deadlines:
Published : 28-12-2021 12:45:00
Placing offers : 28-01-2022 10:00:00
Offers opening : 28-01-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

UWAGA!
Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
056_2021 SWZ.7z 7z 403.83 2021-12-28 12:45:00 Proceeding
ogłoszenia o zamówieniu DUUE 2021-S 252-670593 z dn. 28.12.2021.pdf pdf 169.87 2021-12-28 12:45:00 Proceeding
ogłoszenie zmian ogłoszenia DUUE 2022-S 015-035823 z dn. 21.01.2022.pdf pdf 67.85 2022-01-21 13:21:06 Public message
056_ZMIANA Nr 1 treści SWZ.docx docx 62.1 2022-01-21 13:21:06 Public message
056_ZMIANA Nr 1 SWZ(skan).pdf pdf 60.3 2022-01-21 13:21:06 Public message
056_wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 SWZ (skan).pdf pdf 294.4 2022-01-21 13:21:06 Public message
056_wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 SWZ z załacznikami.7z 7z 167.99 2022-01-21 13:21:06 Public message

Announcements

2022-01-21 13:21 Bogna Klimczewska Zamawiający w poniższych plikach udostępnia:
- ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ wraz ogłoszeniem zmian ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) w dniu 21.01.2022r. pod nr 2022/S 015-035823, przekazanym do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) w dniu 18.01.2022r. Termin składania ofert przedłużono do dnia 28.01.2022 r. godz. 10:00.
- Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ wraz z załącznikami. Zamawiający zwraca uwagę na złożenie z ofertą Wyceny Usługi na nowym wzorze oznaczonym ZMIANA Nr 2 SWZ.

ogłoszenie zmian ogł [...].pdf

056_ZMIANA Nr 1 treś [...].docx

056_ZMIANA Nr 1 SWZ( [...].pdf

056_wyjaśnienia i ZM [...].pdf

056_wyjaśnienia i ZM [...].7z

2022-01-19 09:53 Bogna Klimczewska Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 28.01.2022 r. godz.10:00, co zostanie potwierdzone w dniu 21.01.2022 r. zamieszoną w Komunikatach ZMIANĄ Nr 1 treści SWZ wraz z opublikowaną zmianą ogłoszeniem o zamówieniu.
2022-01-18 14:29 Bogna Klimczewska W związku z czasem potrzebnym na udzielenie wyjaśnień treści SWZ, Zamawiający informuje, że w dniu 18.01.2022 r. przekazał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany terminu: składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą (pkt IV.2.2, IV.2.6 i IV.2.7 ogłoszenia).
Termin składania ofert został przedłużony do dnia 28.01.2021 r. godz.10:00.
Zgodnie z art. 137 ust. 5 Pzp, Zamawiający udostępni na stronie postępowania ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ w ww. zakresie wraz z publikacją zmiany ogłoszenia w Dz.U.U.E. w dniu 21/01/2022 r.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 329