Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/S 250-658999 Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego PN 67/21

Deadlines:
Published : 27-12-2021 20:41:00
Placing offers : 15-03-2022 09:00:00
Offers opening : 15-03-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS250-658999-pl.pdf pdf 128.2 2021-12-27 20:41:00 Proceeding
espd-request(2).zip zip 91.42 2021-12-27 20:41:00 Proceeding
67_21SWZ.docx docx 162.29 2021-12-27 20:41:00 Proceeding
67_21SWZ.pdf pdf 799.94 2021-12-27 20:41:00 Proceeding
załacznik nr 1 - program funkcjonalno-użytkowy.pdf pdf 949.9 2021-12-27 20:41:00 Proceeding
Załącznik nr 7.docx docx 22.04 2021-12-27 20:41:00 Proceeding
zał. nr 12 Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.doc doc 33 2021-12-27 20:41:00 Proceeding
załącznik nr 4 .docx docx 60.39 2021-12-28 06:59:52 Proceeding
załącznik nr 1 - PFU poprawiony.pdf pdf 7133.78 2021-12-29 09:33:25 Public message
333 URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 17,00.pdf pdf 12.04 2022-01-05 07:13:32 Public message
333 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 20000,00.pdf pdf 12.04 2022-01-05 07:13:32 Public message
2022.01.03 odwołanie Szpital Wrocław Gromkowskiego.T.pdf pdf 548.21 2022-01-05 07:13:32 Public message
odpis_pelny_54588_1641241000524.pdf pdf 115.42 2022-01-05 07:13:32 Public message
2022-OJS005-005844-pl.pdf pdf 79.07 2022-01-10 07:47:18 Public message
ZMIANA 1.pdf pdf 585.34 2022-01-10 07:47:18 Public message
UWZGLĘDNIENIE odwołaniA.BES.pdf pdf 266.4 2022-01-19 09:09:11 Public message
ZMIANA 2.BES.pdf pdf 202.76 2022-01-19 09:35:16 Public message
notice.pdf pdf 69.56 2022-01-19 09:35:16 Public message
2022-OJS015-031830-pl (1).pdf pdf 65.12 2022-01-24 07:21:09 Public message
notice(16).pdf pdf 69.59 2022-02-14 10:19:17 Public message
2022-OJS032-081154-pl.pdf pdf 65.27 2022-02-16 12:42:20 Public message
2022-OJS040-100508-pl.pdf pdf 65.79 2022-02-25 10:25:27 Public message
unieważnienie67_21.BES.pdf pdf 692.35 2022-03-11 12:22:53 Public message

Announcements

2022-03-11 12:22 Elżbieta Janicka-Suchacz W załączeniu pismo w sprawie unieważnienia postępowania

unieważnienie67_21.B [...].pdf

2022-02-25 10:25 Elżbieta Janicka-Suchacz Zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień 15.03.2022
w załączeniu zmiana ogłoszenia

2022-OJS040-100508-p [...].pdf

2022-02-16 12:42 Elżbieta Janicka-Suchacz zmiana ogłoszenia

2022-OJS032-081154-p [...].pdf

2022-02-14 10:19 Elżbieta Janicka-Suchacz Zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień 28.02.2022

ogłoszenie o zmianie terminu wysłane

notice(16).pdf

2022-01-24 07:21 Elżbieta Janicka-Suchacz ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

2022-OJS015-031830-p [...].pdf

2022-01-19 09:35 Elżbieta Janicka-Suchacz informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

ZMIANA 2.BES.pdf

notice.pdf

2022-01-19 09:09 Elżbieta Janicka-Suchacz informacja o uwzględnieniu odwołania

UWZGLĘDNIENIE odwoł [...].pdf

2022-01-10 07:47 Elżbieta Janicka-Suchacz w załączeniu zmiana ogłoszenia i SWZ

2022-OJS005-005844-p [...].pdf

ZMIANA 1.pdf

2022-01-05 07:13 Elżbieta Janicka-Suchacz informacja o wniesionym odwołaniu

333 URZĄD MIASTA STO [...].pdf

333 URZĄD ZAMÓWIEŃ P [...].pdf

2022.01.03 odwołanie [...].pdf

odpis_pelny_54588_16 [...].pdf

2021-12-29 09:33 Elżbieta Janicka-Suchacz w załączeniu poprawiona wersja załącznika nr 1

załącznik nr 1 - PF [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 6050