Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZ/1001/201/21 DOSTAWY PRODUKTU LECZNICZEGO NUSINERSEN

Deadlines:
Published : 27-12-2021 12:39:00
Placing offers : 24-01-2022 10:00:00
Offers opening : 24-01-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zal nr 3 Wzór umowy.pdf pdf 323.26 2021-12-27 12:39:00 Proceeding
SWZ EZ 1001 201 21.pdf pdf 1982.74 2021-12-27 12:39:00 Proceeding
SWZ Przetarg nieograniczony.pdf pdf 791.45 2021-12-27 12:39:00 Proceeding
Zal nr 4 Wzór JEDZ-a.doc doc 187 2021-12-27 12:39:00 Proceeding
Zal nr 7 Wzór umowy powierzenia.pdf pdf 550.83 2021-12-27 12:39:00 Proceeding
Zal nr 9 Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.49 2021-12-27 12:39:00 Proceeding
Zal nr 1 Oferta Wykonawcy.docx docx 34.06 2021-12-27 12:39:00 Proceeding
Zal nr 2 Formularz cenowy.xls xls 56 2021-12-27 12:39:00 Proceeding
Zal nr 5, 6, 7, 8 Oświadczenia.docx docx 18.71 2021-12-27 12:39:00 Proceeding
Ogloszenie o zamowieniu opubl 2021-OJS251-666242-pl.pdf pdf 134.63 2021-12-27 12:39:00 Proceeding
Informacja z otwarcia_1001.pdf pdf 148.18 2022-01-25 13:25:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert_1001.pdf pdf 744.83 2022-01-25 13:25:44 Public message
Wyniki_Internet_1001.pdf pdf 235.82 2022-01-27 14:23:02 Public message
Wyniki_Internet_1001.pdf pdf 652.65 2022-01-27 14:23:02 Public message

Announcements

2022-01-27 14:23 Ewa Kupis Rozstrzygnięcie postępowania

Wyniki_Internet_1001 [...].pdf

Wyniki_Internet_1001 [...].pdf

2022-01-25 13:25 Ewa Kupis Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-24 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający informuje, że kwota jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia publicznego wynosi 11946690,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 410