Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BP.271.000018.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Poprawa atrakcyjności zamieszkania - adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową" realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny

Katarzyna Iwulska
Urząd Miasta Rydułtowy
Deadlines:
Published : 27-12-2021 12:31:00
Placing offers : 17-01-2022 12:00:00
Offers opening : 17-01-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.66 2021-12-27 12:31:00 Proceeding
projekt umowy.odt odt 302.16 2021-12-27 12:31:00 Proceeding
SWZ_.odt odt 363.53 2021-12-27 12:31:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia S.pdf pdf 48.83 2022-01-07 12:03:32 Proceeding
odpowiedzi na zapytania nr 1 i 2 wraz z dokumentacją fotograficzną.7z 7z 46609.93 2022-01-07 12:02:45 Public message
Odpowiedzi na zapytania nr 4-8.7z 7z 137.1 2022-01-12 13:10:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert_.pdf pdf 57.61 2022-01-17 13:51:43 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 44.75 2022-01-20 09:30:44 Public message

Announcements

2022-01-20 09:30 Katarzyna Iwulska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-01-17 13:51 Katarzyna Iwulska Zamawiający na podstawie przepisu art. 222 ust. 5 ustawy Pzp w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-17 12:00 Buyer message Zamawiający na podstawie przepisu art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj: 54 758,00 zł
2022-01-12 13:10 Katarzyna Iwulska W załączeniu odpowiedzi na zapytania nr 4-8.

Odpowiedzi na zapyta [...].7z

2022-01-07 12:02 Katarzyna Iwulska W załączeniu odpowiedzi na zapytania nr 1-3 wraz z dokumentacją fotograficzną oraz zmianą terminu składania ofert.

odpowiedzi na zapyta [...].7z

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 494