Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PKM/UZP/PN/TT/1/2021 Dostawa w formie leasingu dziewiętnastu fabrycznie nowych hybrydowych autobusów komunikacji miejskiej w 2022 roku dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Chorzowska 150

Patrycja Gałuszka
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach Department: TT
Deadlines:
Published : 23-12-2021 15:26:00
Placing offers : 02-03-2022 09:30:00
Offers opening : 02-03-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.69 2021-12-23 15:26:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 8656.97 2021-12-23 15:26:00 Proceeding
Formularz ofertowy.docx docx 4079.14 2021-12-23 15:26:00 Proceeding
Wzór dokumentu - doświadczenie zawodowe.docx docx 20.82 2021-12-23 15:26:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 1.pdf pdf 1351.61 2021-12-30 14:25:02 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 72.36 2022-01-21 14:21:04 Public message
Zmiana do SWZ nr 1.pdf pdf 954.56 2022-01-21 14:21:34 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 2 do nr 57.pdf pdf 8303.23 2022-01-21 14:24:42 Public message
Odp. 25 F01 III KW 2020.pdf pdf 1845.46 2022-01-21 15:45:24 Public message
Odp 9, 25 F01 III KW 2021.pdf pdf 1932.8 2022-01-21 15:46:27 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 58 do nr 111.pdf pdf 11820.07 2022-01-26 08:42:28 Public message
Zmiany do SWZ od nr 2 do nr 9.pdf pdf 1220.94 2022-01-26 08:43:21 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 112 do nr 134.pdf pdf 4910.5 2022-01-26 14:39:01 Public message
Zmiany do SWZ od nr 10 do nr 12.pdf pdf 581.77 2022-01-26 14:40:01 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 135 do nr 172.pdf pdf 7206.9 2022-01-28 10:37:54 Public message
Załącznik do odpowiedzi nr 162 d.pdf pdf 70.41 2022-01-28 10:39:05 Public message
Załącznik do odpowiedzi nr 162 f.pdf pdf 2004.13 2022-01-28 10:40:20 Public message
Zmiany do SWZ od nr 13 do nr 19.pdf pdf 1544.28 2022-01-28 10:41:17 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 72.38 2022-02-05 15:29:21 Public message
Zmiana do SWZ nr 20.pdf pdf 945.14 2022-02-05 15:30:37 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 173 do nr 240.pdf pdf 20970.24 2022-02-10 14:45:13 Public message
Zmiany do SWZ od nr 21 do nr 34.pdf pdf 4620.69 2022-02-10 14:45:58 Public message
Formularz ofertowy z uwzględnieniem zmian z dn. 10.02.2022 r..docx docx 4078.47 2022-02-10 14:47:37 Public message
Zmiana nr 35 do SWZ.pdf pdf 579.93 2022-02-28 14:59:38 Public message
Formularz ofertowy z uwzględnieniem zmian z dn. 28.02.2022 r..docx docx 4079.56 2022-02-28 15:00:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 515.79 2022-03-03 08:18:30 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 301.49 2022-04-01 14:14:05 Public message

Announcements

2022-04-01 14:14 Patrycja Gałuszka Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-03-03 08:18 Patrycja Gałuszka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-02 08:49 Patrycja Gałuszka Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi netto: 20 800 000,00 zł, brutto: 25 584 000,00 zł.
2022-02-28 15:00 Patrycja Gałuszka Formularz ofertowy z uwzględnieniem zmian z dnia 28.02.2022 r.

Formularz ofertowy z [...].docx

2022-02-28 14:59 Patrycja Gałuszka Zmiana nr 35 do SWZ

Zmiana nr 35 do SWZ. [...].pdf

2022-02-10 14:47 Patrycja Gałuszka Formularz ofertowy z uwzględnieniem zmian z dnia 10.02.2022 r.

Formularz ofertowy z [...].docx

2022-02-10 14:45 Patrycja Gałuszka Zmiany do SWZ od nr 21 do nr 34

Zmiany do SWZ od nr [...].pdf

2022-02-10 14:45 Patrycja Gałuszka Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 173 do nr 240

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-02-05 15:30 Patrycja Gałuszka Zmiana do SWZ nr 20

Zmiana do SWZ nr 20. [...].pdf

2022-02-05 15:29 Patrycja Gałuszka Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2022-01-28 10:41 Patrycja Gałuszka Zmiany do SWZ od nr 13 do nr 19

Zmiany do SWZ od nr [...].pdf

2022-01-28 10:40 Patrycja Gałuszka Załącznik do odpowiedzi nr 162 f

Załącznik do odpowie [...].pdf

2022-01-28 10:39 Patrycja Gałuszka Załącznik do odpowiedzi nr 162 d

Załącznik do odpowie [...].pdf

2022-01-28 10:37 Patrycja Gałuszka Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 135 do nr 172

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-01-26 14:40 Patrycja Gałuszka Zmiany do SWZ od nr 10 do nr 12

Zmiany do SWZ od nr [...].pdf

2022-01-26 14:39 Patrycja Gałuszka Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 112 do nr 134

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-01-26 08:43 Patrycja Gałuszka Zmiany do SWZ od nr 2 do nr 9

Zmiany do SWZ od nr [...].pdf

2022-01-26 08:42 Patrycja Gałuszka Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 58 do nr 111

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-01-21 15:46 Patrycja Gałuszka Załącznik do odpowiedzi nr 9 i 25 - F01 III KW 2021

Odp 9, 25 F01 III KW [...].pdf

2022-01-21 15:45 Patrycja Gałuszka Załącznik do odpowiedzi nr 25 - F01 III KW 2020

Odp. 25 F01 III KW 2 [...].pdf

2022-01-21 14:24 Patrycja Gałuszka Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 2 do nr 57

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-01-21 14:21 Patrycja Gałuszka Zmiana do SWZ nr 1

Zmiana do SWZ nr 1.p [...].pdf

2022-01-21 14:21 Patrycja Gałuszka Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2021-12-30 14:25 Patrycja Gałuszka Odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 1

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3184