logo
Agnieszka
Oniszko
   

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Electronic auction: Kubek termiczny ze stali nierdzewnej - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (ID 556376)

Starting date: 24-12-2021 09:00:00

To the end: finished

Current offer value is: 6 001.42 PLN
What is the minimum increment? 1.00 PLN
What is the maximum increment? 500.00 PLN
What is the maximum value of the contract? 7 113.60 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 1 min
From which price is increment counted? lowest
Does supplier have to place an offer for all positions? Yes
Kind of offer prices gross
expand

icon Buyer requirements

Szanowni Państwo,


W imieniu ……….......... informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców. Postępowanie to prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP  i ma na celu uzyskanie ofert na ………………..


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Regulamin obowiązujący Wykonawców składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku


1. Zamówienia realizowane przez KWP w Białymstoku za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl. 2. KWP w Białymstoku nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę. 4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Białymstoku nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy. 5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto. 6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Białymstoku prawidłowo wystawionej faktury. 8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa. 9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Białymstoku zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 10. KWP w Białymstoku wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty. 11. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Białymstoku zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania. 12. KWP w Białymstoku zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Białymstoku. 13. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!

Osoba do kontaktu: Agnieszka Oniszko, tel. 47 711-36-25


Termin realizacji: 29.12.2021 r.

Miejsce dostawy: Magazyn Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ul. Hajnowska 12, 15 - 854 Białystok

Cena ofertowa brutto obejmuje koszty dostawy i rozładunku towaru.

Gwarancja: 12 miesięcy od daty dostawy towaru.

icon Buyer messages

  • Buyer has not publish any additional messages

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in gross prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Gross Price MAX /JM
1 Kubek termiczny ze stali nierdzewnej Pojemność: 450 ml
Wykonany w całości ze stali nierdzewnej z dodatkiem tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest odporny na uszkodzenia. Ma zastosowanie do ciepłych jak i zimnych napoi, utrzymujący ciepło do 8 h, chłodzący do 12 h. Szczelnie zamykana za pomocą przycisku pokrywka chroni napój przed przypadkowym wylaniem. Dodatkowy ustnik utrudniający ochlapanie się podczas picia. Blokada chroniąca przed przypadkowym otwarciem podczas transportu. Ergonomiczny, smukły kształt umożliwiający pewne trzymanie w dłoni. Powłoka antypoślizgowa, podwójne ścianki.
240 pc. 29.64 PLN
Offer value:
Konkurent
***
***

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |