Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 274/szk/2021 Usługa najmu osi strzeleckich/strzelnicy na realizację Szkolenia Ogniowego dla żołnierzy WS.

Służba Wyszkolenia
Jednostka wojskowa NIL
Deadlines:
Published : 22-12-2021 10:37:00
Placing offers : 17-01-2022 07:00:00
Offers opening : 17-01-2022 07:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

I. Zamawiający: Jednostka Wojskowa nr 4724 Ul. Tyniecka 45 30-901 Kraków NIP: 6762394845 REGON: 120863716 II. Przedmiot zamówienia: usługa najmu osi strzeleckich/strzelnicy na realizację Szkolenia Ogniowego dla żołnierzy WS. III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Część 1: 01.02-16.12.2022 r.

Część 2: po trzy terminy w miesiącach: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień (od godz. 8.00 do godz. 18.00).

Część 3 01.03-30.11.2022 r. IV. Sposób złożenia oferty cenowej: Ofertę cenową należy złożyć poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Załączniki: Zał. nr 1 – OPZ

Zał. nr 2 - Wzór umowy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OPZ Strzelnica 2022.docx docx 29.68 2021-12-28 12:58:41 Proceeding
WZÓR UMOWY - strzelnica 2022.docx docx 28.65 2021-12-28 15:02:08 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa najmu osi strzeleckich/strzelnicy na realizację Szkolenia Ogniowego dla DKWS, JW. 4724 oraz CSzWS 1. Termin – 01.02.2022 r. do 16.12.2022 r. 2. Uczestnicy – żołnierze DKWS, JW 4724 3. Planowana ilość godzin do wykorzystania –max. 660 godz. 4. Główne wymagania dla Wykonawcy dotyczące wykonania usługi:  Możliwość strzelania z pistoletu, pistoletu maszynowego o kalibrze 9mm, karabinka szturmowego, karabinu maszynowego o kalibrze 5,56mm i 7,62mm oraz strzelby gładkolufowej kal.12.  Odległość strzelnicy od miejsca dyslokacji Jednostki Wojskowej 4724 nie może być większa niż 75 km.  Możliwość prowadzenia ognia rytmicznego i krótkimi seriami;  Możliwość prowadzenia szkolenia/strzelania do 100 osób jednocześnie;  Możliwość strzelania na krótkich odległościach: 3 m – 25 m;  Możliwość prowadzenia strzelań nocnych po wcześniejszym zgłoszeniu przez zamawiającego;  Możliwość jednoczesnego strzelania na min. 2 osiach, w tym dostępność osi do strzelania na odległość od 250 m do 300 m;  Możliwość ustawienia na przedpolu własnego pola tarczowego;  Możliwość parkowania pojazdów wojskowych na terenie obiektu;  Możliwość korzystania z tarcz, celów drewnianych i metalowych, przesłon, będących na wyposażeniu strzelnicy;  Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania przed strzelaniem pola tarczowego (podstawy ustawione z przypiętymi ekranami) na przedpolu – po wcześniejszym zgłoszeniu przez Zamawiającego ilości tarcz oraz odległości od linii wyjściowej.  Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wyłączności do korzystania z części obiektu przez Zamawiającego w trakcie realizacji szkolenia na strzelnicy;  Wykonawca zobowiązuję się do przekazania przygotowanych stanowisk strzeleckich Zamawiającemu przed rozpoczęciem strzelania. 660 h - (0)
2 Usługa najmu strzelnicy długodystansowej na realizację Szkolenia Ogniowego dla żołnierzy JW 3940. 1. RODZAJ I CEL ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: wynajem strzelnicy umożliwiającej strzelanie ze wszystkich rodzajów broni kalibru do 9 mm na dystansie do 300 metrów, w celu zabezpieczenia szkolenia żołnierzy JW 3940 Gliwice. Termin realizacji usługi: - po trzy terminy w miesiącach: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień (od godz. 8.00 do godz. 18.00). Razem 21 dni szkoleniowych. Terminy wykorzystania strzelnicy:  strzelnica wykorzystywana będzie w dni robocze,  terminy wykorzystania strzelnicy będą ustalane ze zleceniobiorcą na 5 dni roboczych przed planowanym użyciem,  terminy użycia strzelnicy mogą ulec zmianie w związku z działalnością jednostki, o czym zleceniobiorca zostanie powiadomiony najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem jego wykorzystania. 2. WYMOGI ORGANIZACYJNE Strzelnica długodystansowa przeznaczona do realizacji usługi musi spełniać następujące wymogi:  musi być specjalnie przygotowanym obiektem z wszelkimi pozwoleniami i uprawnieniami wymaganymi do prowadzenia strzelania z broni kalibru do 9 mm na dystansie 300 m,  w trakcie korzystania z tego obiektu szkoleni będą jedynymi osobami przebywającymi na terenie strzelnicy,  istnieje możliwość rezerwacji strzelnicy w terminie kilkudniowym;  strzelnica musi być oddalona od Jednostki Wojskowej 3940 do 150 km. 21 day - (0)
3 Usługa najmu strzelnicy długodystansowej na realizację Szkolenia Snajperskiego dla żołnierzy JW 3940. 1. RODZAJ I CEL ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: wynajem strzelnicy umożliwiającej strzelanie ze wszystkich rodzajów broni kalibru do 12,7 mm na dystansie 1500 metrów, w celu zabezpieczenia szkolenia żołnierzy realizujących zadania w zespołach snajperskich JW 3940 Gliwice. Termin realizacji usługi od 01.03 do 30.11. 2022 roku. - strzelanie na dystansie 1.500 metrów – 40 godzin szkoleniowych. Terminy wykorzystania strzelnicy:  strzelnica wykorzystywana będzie w dni robocze,  terminy wykorzystania strzelnicy będą ustalane ze zleceniobiorcą na 5 dni roboczych przed planowanym użyciem,  terminy użycia strzelnicy mogą ulec zmianie w związku z działalnością jednostki, o czym zleceniobiorca zostanie powiadomiony najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem jego wykorzystania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, całość zamówienia powinna być zrealizowana przez jednego Wykonawcę. 2. ADRESAT SZKOLENIA I ZAKRES ILOŚCIOWY ZAMÓWIENIA Szkolenie jest organizowane dla Zamawiającego (tylko osoby wskazane przez Zamawiającego uczestniczą w tym szkoleniu). 3. WYMOGI ORGANIZACYJNE Strzelnica długodystansowa przeznaczona do realizacji usługi musi spełniać następujące wymogi:  musi być specjalnie przygotowanym obiektem z wszelkimi pozwoleniami i uprawnieniami wymaganymi do prowadzenia strzelania z broni kalibru do 12,7 mm na dystansie 1500 metrów,  w trakcie korzystania z tego obiektu szkoleni będą jedynymi osobami przebywającymi na terenie strzelnicy,  istnieje możliwość rezerwacji strzelnicy w terminie kilkudniowym;  strzelnica musi być oddalona od Jednostki Wojskowej 3940 do 300 km;  musi posiadać zabezpieczenie medyczne przez ratownika kwalifikowanego.  możliwość prowadzenia strzelań nocnych po wcześniejszym zgłoszeniu przez zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości nieodpłatnego wjazdu i parkowania pojazdów przyjeżdżających na zabezpieczenie szkolenia. 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY Wykonawca w przypadku realizacji usługi zobowiązany jest do:  Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg i realizację zamówienia do współpracy z Zamawiającym. 40 h - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Miesięczny okres rozliczeniowy na podstawie rzeczywistego zużycia godzin wynikających z ewidencji książki strzelań (kserokopie książki strzelań na dany miesiąc Wykonawca podłączy każdorazowo pod fakturę). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Część 1: 01.02-16.12.2022 r. Część 2: po trzy terminy w miesiącach: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień (od godz. 8.00 do godz. 18.00). Część 3: 01.03-30.11.2022 r.. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)

The number of page views: 515