Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00326024/01 Świadczenie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami PGK Sp. z o.o. w Koszalinie

Deadlines:
Published : 21-12-2021 20:07:00
Placing offers : 29-12-2021 09:00:00
Offers opening : 29-12-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.59 2021-12-21 20:07:00 Proceeding
AP Rozdział II OPZ.docx docx 19.86 2021-12-21 20:07:00 Proceeding
AP Rozdział IV Formularz ofertowy.doc doc 92.5 2021-12-21 20:55:45 Proceeding
AP Rozdział V załączniki.docx docx 34.27 2021-12-21 20:55:48 Proceeding
AP Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców.docx docx 65.43 2021-12-21 21:02:07 Proceeding
AP Rozdział III Wzór umowy.doc doc 140 2021-12-21 21:02:11 Proceeding
Zmiana SWZ.docx docx 30.85 2021-12-22 18:39:27 Public message
AP Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców.docx docx 66.1 2021-12-22 18:40:24 Public message
informacja o złożonych ofertach..docx docx 40.58 2021-12-29 11:45:01 Public message
Unieważnienie postępowania.doc doc 69 2021-12-29 12:59:46 Public message

Announcements

2021-12-29 12:59 Anna Pieńkowska Informacja o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postęp [...].doc

2021-12-29 11:45 Anna Pieńkowska Informacja z otwarcia ofert.

informacja o złożony [...].docx

2021-12-29 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to wartość net 36.300,00 zł.
2021-12-22 18:40 Anna Pieńkowska Modyfikacja Rozdział I Specyfikacji Warunków Zamówienia pn." Instrukcja dla wykonawców " punkt 18.

AP Rozdział I Instru [...].docx

2021-12-22 18:39 Anna Pieńkowska ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Zmiana SWZ.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 195