Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TP/22/2021 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych do wykonania dedykowanej liczby oznaczeń, wraz dzierżawą zintegrowanego analizatora bio-chemiczno-immunochemicznego w okresie 18 miesięcy

Deadlines:
Published : 21-12-2021 08:51:00
Placing offers : 05-01-2022 09:00:00
Offers opening : 05-01-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_21_12_2021_TP_22_2021.pdf pdf 157.48 2021-12-21 08:51:00 Proceeding
Aparat_lab.zip zip 99.74 2021-12-21 08:51:00 Proceeding
Platforma.zip zip 2832.78 2021-12-21 08:51:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ_ form. asort. cenowy.ods ods 20.41 2021-12-21 08:51:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ_parametry graniczne analizatora biochemiczno-immunochemicznego_listopad_2021.xls xls 41 2021-12-21 08:51:00 Proceeding
TP_22_SWZ_ - podpisany.pdf pdf 274.06 2021-12-21 08:51:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28_12_2021.pdf pdf 37.96 2021-12-28 13:36:32 Public message
umowa powierzenia danych.pdf pdf 123.86 2021-12-28 13:36:32 Public message
umowa.pdf pdf 241.98 2021-12-28 13:36:32 Public message
Wyjaśnienia do TP_22.pdf pdf 995.86 2021-12-28 13:36:32 Public message
Zmiany do TP_22.pdf pdf 513.74 2021-12-28 13:36:32 Public message
zmodyf. załącznik nr 2 do SWZ_ form. asort. cenowy_pop.-1.ods ods 20.32 2021-12-28 13:36:32 Public message
zmodyf. załącznik nr 3 do SWZ_parametry graniczne analizatora biochemiczno-immunochemicznego_grudzień_2021.xls xls 43 2021-12-28 13:36:32 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_29_12.pdf pdf 37.97 2021-12-29 14:05:20 Public message
Zmiana terminuna 05_01.pdf pdf 342.81 2021-12-29 14:05:20 Public message
Informacja z otwarcia - TP_22_2021.pdf pdf 456.39 2022-01-05 09:33:15 Public message
Wynik_unieważnienie.pdf pdf 339.05 2022-01-13 11:10:46 Public message

Announcements

2022-01-13 11:10 Bernadeta Kurp SPZOZ w Wolsztynie w załączniku do niniejszej wiadomości informuje o unieważnieniu prowadzonego postępowania TP/22/2021

Wynik_unieważnienie. [...].pdf

2022-01-05 09:33 Magdalena Psyk SPZOZ w Wolsztynie w załączniku zamieszcza Informację z otwarcia ofert do postępowania o sygn.TP/22/2021.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-05 09:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę gross w wysokości: 987 676,02 zł
2021-12-29 14:05 Bernadeta Kurp SPZOZ w Wolsztynie na wniosek wykonawców zmienia termin składania i otwarcia ofert w zakresie prowadzonego postępowania - TP/22/2021. Szczegóły w załącznikach do niniejszej wiadomości.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana terminuna 05_ [...].pdf

2021-12-28 13:36 Bernadeta Kurp SPZOZ w Wolsztynie przekazuje w załącznikach do niniejszej wiadomości wyjaśnienia wraz ze zmianami w zakresie postępowania TP/22/2021

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

umowa powierzenia da [...].pdf

umowa.pdf

Wyjaśnienia do TP_22 [...].pdf

Zmiany do TP_22.pdf

zmodyf. załącznik nr [...].ods

zmodyf. załącznik nr [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 267