Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BRG. 271.84.2021 Zaopatrzenie obiektów gminnych w lekki olej opałowy w 2022 i 2023 roku.

Władysław Kalenik
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 20-12-2021 15:16:00
Placing offers : 30-12-2021 10:00:00
Offers opening : 30-12-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa OLEJU OPAŁOWEGO.pdf pdf 135.57 2021-12-20 15:16:00 Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.rtf rtf 257.49 2021-12-20 15:16:00 Proceeding
Oświadczenie Wykonawcy.rtf rtf 68.09 2021-12-20 15:16:00 Proceeding
Wykaz zrealizowanych dostaw.rtf rtf 49.75 2021-12-20 15:16:00 Proceeding
Wykaz osób do kontaktów.rtf rtf 40.56 2021-12-20 15:16:00 Proceeding
SZKOŁA PODSTAWOWA.docx docx 20.72 2021-12-20 15:16:00 Proceeding
PRZEDSZKOLE ŻŁOBEK.docx docx 20.08 2021-12-20 15:16:00 Proceeding
GMINNY OSRODEK KULTURY.docx docx 18.79 2021-12-20 15:16:00 Proceeding
Formularz Ofertowy.rtf rtf 55.79 2021-12-20 15:16:00 Proceeding
SKM_C364e21123015100.pdf pdf 238.1 2021-12-30 14:02:02 Public message
SKM_C364e22011110430.pdf pdf 650.61 2022-01-11 09:18:57 Public message

Announcements

2022-01-11 09:18 Władysław Kalenik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

SKM_C364e22011110430 [...].pdf

2021-12-30 14:02 Władysław Kalenik Informacja o treści złożonych ofert

SKM_C364e21123015100 [...].pdf

2021-12-30 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia 800 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 249