Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.39.2021.PG Utrzymanie w czystości chodników, placów i ulic oraz przystanków autobusowych, oraz podwórek gminnych i placów zabaw na terenie gminy Słubice w 2022 r.

Deadlines:
Published : 20-12-2021 11:04:00
Placing offers : 25-01-2022 11:00:00
Offers opening : 25-01-2022 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwoty w wysokości 900 000 zł brutto w części 1 zamówienia oraz 230 000 zł brutto w części 2 zamówienia.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia-sig.pdf pdf 528.82 2021-12-20 11:04:00 Proceeding
zał. 1-formularz ofertowy.doc doc 84.5 2021-12-20 11:04:00 Proceeding
zał. 2-espd-request.zip zip 74.86 2021-12-20 11:04:00 Proceeding
zał. 4-oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 14.17 2021-12-20 11:04:00 Proceeding
zał. 5-wykaz wykonanych usług.doc doc 32.5 2021-12-20 11:04:00 Proceeding
zał. 6-wykaz wyposażenia.doc doc 30.5 2021-12-20 11:04:00 Proceeding
zał. 7-oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 13.67 2021-12-20 11:04:00 Proceeding
zał. 8-wzory umów.zip zip 400.76 2021-12-20 11:04:00 Proceeding
zał. 3-zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 13.63 2021-12-20 11:04:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS246-650312-pl.pdf pdf 131.97 2021-12-20 11:07:40 Public message
Zmiana treści SWZ-sig.pdf pdf 301.25 2022-01-17 10:17:49 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-OJS013-030364-pl.pdf pdf 67.76 2022-01-19 09:16:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 271.71 2022-01-25 11:48:00 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty-sig.pdf pdf 277.18 2022-02-28 15:16:38 Public message

Announcements

2022-02-28 15:16 Paweł Grudzień Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-01-25 11:48 Paweł Grudzień Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-25 11:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwoty w wysokości 900 000 zł gross w części 1 zamówienia oraz 230 000 zł gross w części 2 zamówienia.
2022-01-19 09:16 Paweł Grudzień Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-01-17 10:17 Paweł Grudzień Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmiana treści SWZ-s [...].pdf

2021-12-20 11:07 Paweł Grudzień Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 483