Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 6/PP/EP/RPOWM/10.3.1/2021 Dostawa doposażenia do Pracowni eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki cieplnej w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie w ramach projektu „Dobre kompetencje-lepszy start”

Deadlines:
Published : 20-12-2021 11:26:00
Placing offers : 11-01-2022 10:00:00
Offers opening : 11-01-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102 2021-12-20 11:26:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 5512.42 2021-12-20 11:26:00 Proceeding
załączniki 1-7.zip zip 605.92 2021-12-20 11:26:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie zamówienia 27.12.2021.pdf pdf 40.54 2021-12-27 14:13:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie zamówienia 29.12.2021.pdf pdf 40.55 2021-12-29 15:34:37 Public message
Informacja - unieważnienie postępowania.pdf pdf 196.01 2022-01-11 13:31:02 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania 11.01.2022r.pdf pdf 53.15 2022-01-11 13:47:42 Public message

Announcements

2022-01-11 13:47 Anna Dopadko Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-01-11 13:31 Anna Dopadko Informacja o unieważnieniu postępowania - art. 255 pkt 1 ustawy

Informacja - unieważ [...].pdf

2022-01-11 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 200 999,00 zł gross
2021-12-29 15:34 Anna Dopadko Zmiana - wydłużenie terminu składania ofert do 11.01.2022

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-12-27 14:13 Anna Dopadko Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 452