Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OŚ.6140.18.2021.DG Zapewnienie gotowości przyjęcia, opieki i wyżywienia zwierząt gospodarskich z terenu gminy Mosina w roku 2022.

Radosław Łucka
Gmina Mosina Department: OŚ
Deadlines:
Published : 17-12-2021 13:56:00
Placing offers : 23-12-2021 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61-10-18-248

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Projekt umowy.docx docx 137.33 2021-12-17 13:56:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe 17.12.2021.docx.pdf pdf 246.39 2021-12-17 13:56:00 Proceeding
Kosztorys ofertowy.xlsx xlsx 9.41 2021-12-17 13:56:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Całkowita wartość wynagrodzenia zgodnie z załączonym zestawieniem (tabela Excel) stanowiącym przedmiot zamówienia. Całkowita wartość wynagrodzenia

Kosztorys ofertowy.x [...].xlsx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - od 3 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (0)
4 Dodatkowe koszty - W przypadku padnięcia zwierzęcia koszty usuwania padliny ponosi Zamawiający. (0)
5 Oświadczenie Wykonawcy - 1. Oświadczam, że zapoznałem się zapytaniem ofertowym, warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia i uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. 2. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych zapytaniu ofertowym, 3. Przed zawarciem umowy zobowiązuję się do dostarczenia dokumentu, o którym mowa w pkt 6 lit. a) zapytania ofertowego. 4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń. (0)

The number of page views: 316