Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZG.270.1.7.2021 „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Baligród w roku 2022.”-postępowanie II

Nadleśnictwo Baligród
Nadleśnictwo Baligród
Deadlines:
Published : 17-12-2021 13:07:00
Placing offers : 17-01-2022 09:00:00
Offers opening : 17-01-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załączniki do SWZ.rar rar 1839.36 2021-12-17 13:07:00 Proceeding
17.12.2021 r. Ogłoszenie opublikowane.pdf pdf 283.49 2021-12-17 13:07:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 624.45 2021-12-17 13:07:00 Proceeding
17.01.2022 r. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 158.18 2022-01-17 11:37:12 Public message
24.01.2022 Odrzucenie oferty nr 4 cz. I - Kołonice.pdf pdf 155.65 2022-01-24 14:27:55 Public message
24.01.2022 Unieważnienie cz. II, IV, V.pdf pdf 173.53 2022-01-24 14:29:07 Public message
Unieważnienie cz. I Kołonice.pdf pdf 134.83 2022-01-26 09:45:03 Public message
27.01.2022 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystaniejszej.pdf pdf 204.53 2022-01-27 13:12:31 Public message

Announcements

2022-01-27 13:12 Nadleśnictwo Baligród INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

27.01.2022 r. Inform [...].pdf

2022-01-26 09:45 Nadleśnictwo Baligród INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZ. I -LEŚNICTWO KOŁONICE

Unieważnienie cz. I [...].pdf

2022-01-24 14:29 Nadleśnictwo Baligród INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w częściach II- Żernica, IV – Zawóz, V - Polanki

24.01.2022 Unieważni [...].pdf

2022-01-24 14:27 Nadleśnictwo Baligród Informacja o odrzuceniu oferty dot. cz. I - leśnictwo Kołonice

24.01.2022 Odrzuceni [...].pdf

2022-01-17 11:37 Nadleśnictwo Baligród 17.01.2022 r. Informacja z otwarcia ofert

17.01.2022 r. Inform [...].pdf

2022-01-17 09:00 Buyer message Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia: brutto
Pakiet I - 10.L.06 - leśnictwo Kołonice - 621 742,10 zł brutto
Pakiet II - 4.L.08 - leśnictwo Żernica – 930 436,96 zł brutto
Pakiet III – 6.L.10 - leśnictwa: Górzanka – 583 897,88 zł brutto
Pakiet IV – 11.L.14 - leśnictwo Zawóz – 614 355,52 zł brutto
Pakiet V - 9.L.12 - leśnictwo Polanki – 712 729,53 zł brutto
Pakiet VI – 8.L.15 - leśnictwo Szkółki - 782 216,43 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 764