Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 02/12/2021 Usługa transportowa

Deadlines:
Published : 17-12-2021 09:46:00
Placing offers : 28-12-2021 10:00:00
Offers opening : 28-12-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.07 2021-12-17 09:46:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 509.97 2021-12-17 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 85.76 2021-12-17 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 76.03 2021-12-17 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.docx docx 77.16 2021-12-17 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawców.docx docx 76.13 2021-12-17 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 5 – Wykaz usług.docx docx 78.58 2021-12-17 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 6 – Wykaz osób.docx docx 78.56 2021-12-17 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 7 – Wykaz narzędzi.docx docx 78.25 2021-12-17 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.docx docx 75.03 2021-12-17 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 9 – Wzór umowy.docx docx 84.36 2021-12-17 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 77.14 2021-12-17 09:46:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 564.81 2021-12-29 07:49:15 Public message
informacja o wyborze20211231.pdf pdf 560.13 2021-12-31 11:06:35 Public message

Announcements

2021-12-31 11:06 Sabina Krawiec Informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-29 07:49 Sabina Krawiec Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-28 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia - 192 130,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 210