Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP-252-26/2021 Dostawa ziemniaków jadalnych

Deadlines:
Published : 15-12-2021 10:32:00
Placing offers : 23-12-2021 09:00:00
Offers opening : 23-12-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ziemniaków jadalnych według asortymentu i ilości określonej w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

2. Formularz asortymentowo-cenowy określa ilości oraz rodzaj produktów jakie powinny być dostarczone do Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy.

3.  Pozostałe warunki zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08d9beed-a718-41f9-c8de-110001afebc4.pdf pdf 128.29 2021-12-15 10:32:00 Proceeding
SWZ 252_ 26_2021 .pdf pdf 10312.89 2021-12-15 10:32:00 Proceeding
SWZ 252_ 26_2021.doc doc 377.5 2021-12-15 10:32:00 Proceeding
Załacznik Nr 2 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY .xlsx xlsx 12.31 2021-12-15 10:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc doc 67.5 2021-12-15 10:32:00 Proceeding
Zalącznik Nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 96.08 2021-12-15 10:32:00 Proceeding
4-10 oświadczenia.zip zip 88.88 2021-12-15 10:32:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką zamierzamy przeznaczyć.pdf pdf 541.74 2021-12-22 10:03:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert EZP-252-26_2021.pdf pdf 612.54 2021-12-23 10:58:35 Public message
Informacja o wyborze EZP-252-26_2021 WWW.pdf pdf 602.92 2021-12-29 10:43:38 Public message
ogloszenie o wyniku postepowania 08d9c92d-a8ca-f999-efcb-9900015b686f.pdf pdf 64.49 2022-01-05 10:59:08 Public message

Announcements

2022-01-05 10:59 Patrycja Lech Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam "Ogłoszenie o wyniku postępowania".
Z poważaniem,
Patrycja Lech

ogloszenie o wyniku [...].pdf

2021-12-29 10:43 Patrycja Lech Dzień dobry.
Przesyłam Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na ,,Dostawę ziemniaków jadalnych”,
Nr postępowania EZP-252-26/2021.
Z poważaniem,
Patrycja Lech

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-23 10:58 Patrycja Lech Dzień dobry.
Przesyłam Informację z otwarcia ofert na ,,Dostawę ziemniaków jadalnych”, Nr postępowania EZP-252-26/2021.
Z poważaniem, Patrycja Lech

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-22 10:03 Patrycja Lech Dzień dobry.
W załączeniu Informacja o kwocie jaką zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Pozdrawiam,
Patrycja Lech

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 283