Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.25.2021 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL

Deadlines:
Published : 15-12-2021 09:41:00
Placing offers : 28-12-2021 09:00:00
Offers opening : 28-12-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH.pdf pdf 366.22 2021-12-15 09:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA CZĘŚCIOWEGO NR 1.docx docx 28.82 2021-12-15 09:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 1a do SWZ - FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA CZĘŚCIOWEGO NR 2.docx docx 29.11 2021-12-15 09:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 i 2a do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY DLA ZADANIA CZĘŚCIOWEGO NR 1 i 2.zip zip 612.73 2021-12-15 09:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU.docx docx 19.84 2021-12-15 09:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 PZP.docx docx 20.84 2021-12-15 09:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ– SOPZ DLA ZADANIA CZĘŚCIOWEGO NR 1.pdf pdf 427.68 2021-12-15 09:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 5a do SWZ – SOPZ DLA ZADANIA CZĘŚCIOWEGO NR 2.pdf pdf 382.38 2021-12-15 09:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ– FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA CZĘŚCIOWEGO NR 1.odt odt 31.62 2021-12-15 09:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 6a do SWZ– FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA CZĘŚCIOWEGO NR 2.docx docx 22.78 2021-12-15 09:41:00 Proceeding
WYJASNIENIA SWZ 1.pdf pdf 422.27 2021-12-21 11:30:48 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ 1.pdf pdf 300.15 2021-12-21 11:34:05 Public message
WYJASNIENIA SWZ 2.pdf pdf 772.03 2021-12-23 09:35:06 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ 2.pdf pdf 678.88 2021-12-23 09:50:41 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 268.21 2021-12-28 09:22:50 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 321.86 2021-12-28 10:14:54 Public message

Announcements

2021-12-28 10:14 Anna Waszczak INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2021-12-28 09:22 Anna Waszczak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-12-28 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
na Zadanie częściowe Nr 1 - 291.000,00 zł brutto
na Zadanie częściowe Nr 2 - 9.000,00 zł brutto
2021-12-23 09:50 Anna Waszczak ZMIANA TREŚCI SWZ 2

ZMIANA TREŚCI SWZ 2. [...].pdf

2021-12-23 09:35 Anna Waszczak WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

WYJASNIENIA SWZ 2.pd [...].pdf

2021-12-21 11:34 Anna Waszczak ZMIANA TREŚCI SWZ

ZMIANA TREŚCI SWZ 1. [...].pdf

2021-12-21 11:30 Anna Waszczak WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

WYJASNIENIA SWZ 1.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 358