Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSZ-EP-33/2021 Dostawa dializatorów i wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ

Deadlines:
Published : 10-12-2021 09:58:00
Placing offers : 24-01-2022 08:00:00
Offers opening : 24-01-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 33.2021 2021-OJS240-630243-pl.pdf pdf 304.02 2021-12-10 09:58:00 Proceeding
SWZ 33.2021.PDF PDF 642.25 2021-12-10 09:58:00 Proceeding
Zał. 1 do SWZ 33.2021 Formularz Ofertowy.doc doc 161.5 2021-12-10 09:58:00 Proceeding
Zał. 2 do SWZ 33.2021 Formularz Asortymentowo-Cenowy.doc doc 221 2021-12-10 09:58:00 Proceeding
Zał. 3 do SWZ 33.2021 JEDZ .zip zip 83.05 2021-12-10 09:58:00 Proceeding
Zał. 4 do SWZ 33.2021 Inf. dot. grupy kapitałowej.doc doc 117 2021-12-10 09:58:00 Proceeding
Zał. 5 do SWZ 33.2021 Projektowane Postanowienia Umowy.doc doc 210.5 2021-12-10 09:58:00 Proceeding
Zał. 6 do SWZ 33.2021 Oświadczenie wykonawcy.doc doc 120 2021-12-10 09:58:00 Proceeding
I Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2021-OJS252-670186-pl 28.12.2021 (1) (1).pdf pdf 66.84 2021-12-28 10:21:35 Public message
WSZ-EP-33.1229.2021-sig.pdf pdf 1087.9 2021-12-28 10:21:35 Public message
II Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS006-011607-pl 10.01.2022.pdf pdf 66.34 2022-01-10 10:30:33 Public message
WSZ-EP-33.2021.15.2022-sig.pdf pdf 1025.41 2022-01-10 10:30:33 Public message
WSZ-EP-33.2021.16.2022-sig.pdf pdf 1013.03 2022-01-10 10:30:33 Public message
WSZ-EP-33.2021.17.2022-sig.pdf pdf 1013.42 2022-01-10 10:30:33 Public message
WSZ-EP-33.2021.18.2022-sig.pdf pdf 1015 2022-01-10 10:30:33 Public message
WSZ-EP-33.2021.19.2022-sig.pdf pdf 1016.58 2022-01-10 10:30:33 Public message
WSZ-EP-33.2021.20.2022-sig.pdf pdf 1017.26 2022-01-10 10:30:33 Public message
WSZ-EP-33.2021.21.2022-sig.pdf pdf 942.63 2022-01-10 10:30:33 Public message
WSZ-EP-33.2021.22.2022-sig.pdf pdf 1019.71 2022-01-10 10:30:33 Public message
WSZ-EP-33.2021.23.2022-sig.pdf pdf 1090.16 2022-01-10 10:30:33 Public message
Zał. 2 do SWZ 33.2021 Formularz Asortymentowo-Cenowy.doc doc 221.5 2022-01-10 10:35:29 Public message
WSZ-EP-33.2021.35.2022-sig.pdf pdf 1088.1 2022-01-11 11:26:41 Public message
WSZ-EP-33.2021.118.2022-sig.pdf pdf 844.57 2022-01-24 09:33:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert 33.2021.pdf pdf 767.74 2022-01-25 10:06:49 Public message
WSZ-EP-33.2021.228.2022-sig.pdf pdf 1094.36 2022-02-14 13:19:49 Public message
2022-OJS060-155476-pl.pdf pdf 328.08 2022-03-25 09:59:06 Public message

Announcements

2022-03-25 09:59 Elżbieta Marcinkowska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2022-OJS060-155476-p [...].pdf

2022-02-14 13:19 Elżbieta Marcinkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 7 i 10 - pismo nr WSZ-EP-33/2021/228/2022 z dnia 14.02.2022 roku

WSZ-EP-33.2021.228.2 [...].pdf

2022-01-25 10:06 Elżbieta Marcinkowska Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 25.01.2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-24 09:33 Elżbieta Marcinkowska Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pismo nr WSZ-EP-33/2021/118/2022 z dnia 24.01.2022 r.

WSZ-EP-33.2021.118.2 [...].pdf

2022-01-11 11:26 Elżbieta Marcinkowska Zmiana treści SWZ – pismo nr WSZ-EP-33/2021/35/2022 z dnia 11.01.2022r.

WSZ-EP-33.2021.35.20 [...].pdf

2022-01-10 10:35 Elżbieta Marcinkowska Zmodyfikowany załącznik numer 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy, z którego należy skorzystać przy sporządzaniu oferty

Zał. 2 do SWZ 33.202 [...].doc

2022-01-10 10:30 Elżbieta Marcinkowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.01.2022 roku
Wyjaśnienia do SWZ – pismo nr WSZ-EP-33/2021/15/2022 z dnia 05.01.2022r.
Wyjaśnienia do SWZ – pismo nr WSZ-EP-33/2021/16/2022 z dnia 05.01.2022r.
Wyjaśnienia do SWZ – pismo nr WSZ-EP-33/2021/17/2022 z dnia 05.01.2022r.
Wyjaśnienia do SWZ – pismo nr WSZ-EP-33/2021/18/2022 z dnia 05.01.2022r.
Wyjaśnienia do SWZ – pismo nr WSZ-EP-33/2021/19/2022 z dnia 05.01.2022r.
Wyjaśnienia do SWZ – pismo nr WSZ-EP-33/2021/20/2022 z dnia 05.01.2022r.
Wyjaśnienia do SWZ – pismo nr WSZ-EP-33/2021/21/2022 z dnia 05.01.2022r.
Wyjaśnienia do SWZ – pismo nr WSZ-EP-33/2021/22/2022 z dnia 05.01.2022r.
Zmiana treści SWZ i Ogłoszenia o zamówieniu – pismo nr WSZ-EP-33/2021/23/2022 z dnia 05.01.2022r.

II Zmiana ogłoszenia [...].pdf

WSZ-EP-33.2021.15.20 [...].pdf

WSZ-EP-33.2021.16.20 [...].pdf

WSZ-EP-33.2021.17.20 [...].pdf

WSZ-EP-33.2021.18.20 [...].pdf

WSZ-EP-33.2021.19.20 [...].pdf

WSZ-EP-33.2021.20.20 [...].pdf

WSZ-EP-33.2021.21.20 [...].pdf

WSZ-EP-33.2021.22.20 [...].pdf

WSZ-EP-33.2021.23.20 [...].pdf

2021-12-28 10:21 Elżbieta Marcinkowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.12.2021 roku
Informacja o zmianie treści SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu - pismo nr WSZ-EP-33/1229/2021 z dnia 23.12.2021 roku

I Zmiana ogłoszenia [...].pdf

WSZ-EP-33.1229.2021- [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1459