Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00308622/01 Transport odpadów o kodzie 19 12 12 do ZUO Sp. z o.o. w Szczecinie w 2022r.

Deadlines:
Published : 09-12-2021 20:38:00
Placing offers : 20-12-2021 10:00:00
Offers opening : 20-12-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.93 2021-12-09 20:38:00 Proceeding
AB Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców.docx docx 70.32 2021-12-09 20:38:00 Proceeding
AB Rozdział II OPZ.doc doc 85 2021-12-09 20:38:00 Proceeding
AB Rozdział III Projekt umowy.doc doc 113.5 2021-12-09 20:38:00 Proceeding
AB Rozdział IV Formularz ofertowy.doc doc 89.5 2021-12-09 20:38:00 Proceeding
AB Rozdział V załączniki.docx docx 38.71 2021-12-09 20:38:00 Proceeding
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia 15.12.2021.pdf pdf 37.07 2021-12-15 09:58:43 Public message
Wyjaśnienia - odpowiedzi.docx docx 33.04 2021-12-15 10:15:10 Public message
AB Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców - modyfik..docx docx 69.87 2021-12-15 10:22:09 Public message
AB Rozdział IV Formularz ofertowy - modyfik..doc doc 91.5 2021-12-15 10:25:31 Public message
informacja o złożonych ofertach..docx docx 42.08 2021-12-20 14:23:08 Public message
Informacja o wyborze (2).docx docx 19.5 2021-12-24 10:21:22 Public message

Announcements

2021-12-24 10:21 Agnieszka Borowska Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].docx

2021-12-20 14:23 Agnieszka Borowska INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH.

informacja o złożony [...].docx

2021-12-20 10:00 Buyer message Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi net 385.000,00 zł.
2021-12-15 10:25 Agnieszka Borowska Modyfikacja Rozdział IV - Formularz ofertowy

AB Rozdział IV Formu [...].doc

2021-12-15 10:22 Agnieszka Borowska Modyfikacja Rozdział I SWZ "Instrukcja dla Wykonawców"

AB Rozdział I Instru [...].docx

2021-12-15 10:15 Agnieszka Borowska Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia.
Zamawiający udziela odpowiedzi do zadanych pytań.

Wyjaśnienia - odpowi [...].docx

2021-12-15 09:58 Agnieszka Borowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogloszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 358