Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TP/21/2021 „Zakup monitora do ciągłych pomiarów hemodynamicznych na potrzeby Oddziału AIiT SPZOZ w Wolsztynie”

Deadlines:
Published : 09-12-2021 09:36:00
Placing offers : 17-12-2021 12:00:00
Offers opening : 17-12-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
21_TP HEMO.zip zip 157.81 2021-12-09 09:36:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 158.12 2021-12-09 09:36:00 Proceeding
Załącznik_2_Parametry techniczme.pdf pdf 106.46 2021-12-09 09:36:00 Proceeding
Załącznik_8_wzór_umowy.pdf pdf 186.82 2021-12-09 09:36:00 Proceeding
SWZ_2021_12_08 ponowny pdf podpis.pdf pdf 277.79 2021-12-09 09:36:00 Proceeding
Zestawienie z otwarcia ofert.pdf pdf 84.52 2021-12-17 12:48:21 Public message
Wynik.S.pdf pdf 349.41 2021-12-22 08:21:09 Public message

Announcements

2021-12-22 08:21 Bernadeta Kurp SPZOZ w Wolsztynie w załączniku do niniejszej wiadomości przekazuje wynik w zakresie prowadzonego postępowania- TP/21/2021

Wynik.S.pdf

2021-12-17 12:48 Bernadeta Kurp SPZOZ w Wolsztynie przekazuje w załączniku do niniejszej wiadomości zestawienie z otwarcia ofert.

Zestawienie z otwarc [...].pdf

2021-12-17 12:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 151200,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 168