Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR-ZW-I.ZP.D.272.88.2021.MK Systematyczna dostawa w 2022 r. prasy codziennej oraz czasopism w wersji papierowej dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie

Marta Kowalczyk
Województwo Mazowieckie
Deadlines:
Published : 08-12-2021 15:09:00
Placing offers : 20-12-2021 09:30:00
Offers opening : 20-12-2021 09:40:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_Formularz oferty.docx docx 27.9 2021-12-08 15:09:00 Proceeding
2.1 zał do OPZ_formularze cenowe - tabele 1-40.xlsx xlsx 167.84 2021-12-08 15:09:00 Proceeding
2_opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 134.09 2021-12-08 15:09:00 Proceeding
3_projekt umowy.pdf pdf 253.95 2021-12-08 15:09:00 Proceeding
4_oświadczenie Wykonawcy.docx docx 28.99 2021-12-08 15:09:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu_08d9ba21-caab-ce27-c8de-110001afca38-1.pdf pdf 83.59 2021-12-08 15:09:00 Proceeding
0_SWZ_Prasa.pdf pdf 284.87 2021-12-08 15:09:00 Proceeding
15.12.2021 wyjaśnienia i zmiana SWZ.pdf pdf 195.88 2021-12-15 12:27:35 Public message
zal. 2.1 do OPZ_formularze cenowe - tabele 1-40_zmiany.xlsx xlsx 167.19 2021-12-15 12:27:35 Public message
zmiana ogłoszenia_08d9bfb8-77de-5aec-6d59-a800017f3d37.pdf pdf 40.09 2021-12-15 12:38:53 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu_88.pdf pdf 168.25 2021-12-22 10:57:27 Public message
ogłoszenie o wyniku_08d9cc4d-9330-3194-c691-fc0001e5b624.pdf pdf 51.39 2021-12-31 12:50:03 Public message

Announcements

2021-12-31 12:50 Marta Kowalczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku_ [...].pdf

2021-12-22 10:57 Marta Kowalczyk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-12-20 09:30 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 345 022,38 zł
2021-12-15 12:38 Marta Kowalczyk Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - zmiana terminu składania ofert

zmiana ogłoszenia_08 [...].pdf

2021-12-15 12:27 Marta Kowalczyk Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji warunków zamówienia

15.12.2021 wyjaśnien [...].pdf

zal. 2.1 do OPZ_form [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 286