Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP-252-25/2021 Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

Deadlines:
Published : 06-12-2021 14:02:00
Placing offers : 20-12-2021 09:00:00
Offers opening : 20-12-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych powstających w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Oddziale w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 określonych w formularzu cenowym (załącznik Nr 2 do SWZ) zgodnie z katalogiem odpadów o kodach 180103, 180104, 180106, 180107, 180109.  Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 08d9b8a3-2443-03f1-c8de-110001afbc5f (1).pdf pdf 124.85 2021-12-06 14:02:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia -pdf.pdf pdf 9547.8 2021-12-06 14:02:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.doc doc 318.5 2021-12-06 14:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 64.5 2021-12-06 14:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 Formularz cenowy.doc doc 41 2021-12-06 14:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 10 do SWZ Projektowane postanowuienia umowny.pdf pdf 293.71 2021-12-06 14:02:00 Proceeding
Załacznik nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12.zip zip 117.07 2021-12-06 14:02:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 3658.8 2021-12-10 13:36:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08d9bbd9-1775-6117-6d59-a800017f27ad (1).pdf pdf 37.34 2021-12-10 13:39:31 Public message
Odpowiedzi na pytania nr 2.pdf pdf 1007.96 2021-12-14 13:28:10 Public message
Załącznik nr 10 a do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 299.2 2021-12-14 13:29:26 Public message
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia 08d9befc-4ca3-d5ac-c8de-110001afed9e (1).pdf pdf 37.35 2021-12-14 13:30:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 335.71 2021-12-20 11:33:47 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 287.07 2021-12-17 12:13:28 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 581.31 2021-12-29 11:53:50 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania 08d9db40-6b95-1a26-18bf-51000174036f (1).pdf pdf 66.2 2022-01-19 13:26:45 Public message

Announcements

2022-01-19 13:26 Monika Bisaga Ogłoszenie o wyniku postpowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-12-29 11:53 Monika Bisaga Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-20 11:33 Monika Bisaga Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-17 12:13 Monika Bisaga Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-12-14 13:30 Monika Bisaga Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmienie [...].pdf

2021-12-14 13:29 Monika Bisaga Nowy Załącznik nr 10 a do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 10 a do [...].pdf

2021-12-14 13:28 Monika Bisaga Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-12-10 13:39 Monika Bisaga Ogłoszenie o zmianę ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-12-10 13:36 Monika Bisaga Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 458