Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.27.2021 Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 120438C ul. Targowa w miejscowości Skrwilno wraz z niezbędną infrastrukturą.

Alicja Siemiątkowska
Gmina Skrwilno
Deadlines:
Published : 06-12-2021 12:46:00
Placing offers : 21-12-2021 12:00:00
Offers opening : 21-12-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Przedmiar - Roboty Drogowe.zip zip 130.27 2021-12-06 12:46:00 Proceeding
SST - Roboty Drogowe.zip zip 2311.71 2021-12-06 12:46:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa Kanalizacja ul. Targowa.zip zip 10807.06 2021-12-06 12:46:00 Proceeding
TOM_I_PZT - Roboty Drogowe.zip zip 15579.06 2021-12-06 12:46:00 Proceeding
TOM_II_1 Projekt -Branża Drogowa.zip zip 15361.32 2021-12-06 12:46:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa Oświetlenie ul. Targowa.zip zip 69467.09 2021-12-06 12:46:00 Proceeding
TOM_II_2 Projekt - Branża Mostowa.zip zip 5285.36 2021-12-06 12:46:00 Proceeding
Domumentacja projektowa Roboty remontowe.zip zip 3614.21 2021-12-06 12:46:00 Proceeding
TOM_II_3 Projekt - Branża Sanitarna.zip zip 3428.82 2021-12-06 12:46:00 Proceeding
OPINIA_GEOTECHNICZNA.zip zip 10133.76 2021-12-06 12:46:00 Proceeding
TOM_III Organizacja Ruchu Drogowego.zip zip 13579.61 2021-12-06 12:46:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 89.96 2021-12-06 12:46:00 Proceeding
SWZ Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 120438C ul. Targowa w m. Skrwilno wraz z niezbędną infrastrukturą.pdf pdf 330.74 2021-12-06 12:46:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 57.5 2021-12-06 12:46:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Ośw. dot. podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków.doc doc 33.5 2021-12-06 12:46:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu.doc doc 31 2021-12-06 12:46:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ Wzór umowy na wykonanie robót.doc doc 132.5 2021-12-06 12:46:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 30 2021-12-06 12:46:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 125.88 2021-12-06 12:46:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ Wykaz robót budowlanych.doc doc 34 2021-12-06 12:46:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc doc 35 2021-12-06 12:46:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ - Strona Zamawiającego.pdf pdf 154.45 2021-12-17 12:20:46 Public message
informacja z sesji otwarcia ofert 21.12.2021.pdf pdf 153.91 2021-12-21 13:47:18 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Strona Zamawiającego.pdf pdf 153.95 2021-12-29 14:23:27 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 70.78 2022-01-13 13:22:57 Public message

Announcements

2022-01-13 13:22 Alicja Siemiątkowska Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 13.01.2022 r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-12-29 14:23 Alicja Siemiątkowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.12.2021 r.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-12-21 13:47 Alicja Siemiątkowska Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 21.12.2021 r.

informacja z sesji o [...].pdf

2021-12-21 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2.238.395,64 zł brutto.
2021-12-17 12:20 Alicja Siemiątkowska Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17.12.2021 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 464