Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP-252-23/2021 Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego

Deadlines:
Published : 01-12-2021 11:32:00
Placing offers : 17-12-2021 08:00:00
Offers opening : 17-12-2021 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

 Przedmiot zamówienia.

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączniki: nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy.

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
EZP-252-23-2021 oswiadczenia.zip zip 88.97 2021-12-01 11:32:00 Proceeding
ogłoszenie 08d9b0d5-e8f5-9fcf-a832-090001f492f1(1).pdf pdf 4143.54 2021-12-01 11:32:00 Proceeding
projektowane postanowienia umowy _załącznik nr 10.doc doc 129.5 2021-12-01 11:32:00 Proceeding
SWZ.doc doc 330.5 2021-12-01 11:32:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 24181.98 2021-12-01 11:32:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.doc doc 64.5 2021-12-01 11:32:00 Proceeding
Załącznik 2 Formularz cenowy.doc doc 33.5 2021-12-01 11:32:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie 08d9b961-ad57-66ab-6d59-a800017f0cf2.pdf pdf 40 2021-12-07 10:20:41 Public message
zmiana termiu i OPZ 07.12.2021.pdf pdf 754.55 2021-12-07 10:20:41 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE 10.12.202108d9bbb8-2c73-c910-c8de-110001afda79.pdf pdf 701.09 2021-12-10 09:45:45 Public message
Zmiana OPZ ORAZ TERMINU_10.12.2021.pdf pdf 918.57 2021-12-10 09:45:45 Public message
zmodyfikowane projektowane postanowienia umowy _załącznik nr 10.doc doc 132.5 2021-12-10 09:45:45 Public message
zmodyfikowany Załącznik 2 Formularz cenowy.doc doc 34.5 2021-12-10 09:45:45 Public message
informcja o kwocie EZP-252-23_2021.pdf pdf 283.04 2021-12-16 12:56:21 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 609.65 2021-12-17 11:34:06 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty EZP-23_2021.pdf pdf 635.46 2021-12-29 10:47:45 Public message
08d9cac4-49a0-94f9-c691-fc0001e5a709.pdf_ogloszenie o wyniku.pdf pdf 32.67 2022-01-05 08:38:58 Public message

Announcements

2022-01-05 08:38 Agnieszka Kalita ogłoszenie o wyniku

08d9cac4-49a0-94f9-c [...].pdf

2021-12-29 10:47 Agnieszka Kalita Dzień dobry,
informacja o w wyniku postępowania

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-17 11:34 Agnieszka Kalita Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-16 12:56 Agnieszka Kalita Dzień dobry ,
poniżej INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

informcja o kwocie E [...].pdf

2021-12-10 09:45 Agnieszka Kalita Dzień dobry,
w załączeniu zmiana OPZ i terminów wraz z nowymi załącznikami

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

Zmiana OPZ ORAZ TERM [...].pdf

zmodyfikowane projek [...].doc

zmodyfikowany Załącz [...].doc

2021-12-07 10:20 Agnieszka Kalita Informacja o zmianie OPZ oraz zmianie terminu

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana termiu i OPZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 317