Proceeding: PKM/UZP/TR/01/2021 Ochronę terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150

Deadlines:
Published : 01-12-2021 11:38:00
Placing offers : 14-12-2021 10:00:00
Offers opening : 14-12-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na usługi społeczne, których wartość wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsze jednak niż kwoty 130 000 złotych, prowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp właściwymi dla zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne.

Przedmiotem zamówienia jest: " Ochrona terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150." - nr sprawy: PKM/UZP/TR/01/2021.

W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 93.74 2021-12-01 11:38:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 716.09 2021-12-01 11:38:00 Proceeding
Formularz ofertowy.doc doc 212 2021-12-01 11:38:00 Proceeding
Zmiany do SWZ od 1 do 6.pdf pdf 362.21 2021-12-03 14:45:52 Public message
Odpowiedzi na pytania od 1 do 4.pdf pdf 649.79 2021-12-10 12:51:13 Public message
Odpowiedzi na pytania od 5 do 6.pdf pdf 232.35 2021-12-10 14:16:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 205.46 2021-12-14 13:32:07 Public message
zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 455.21 2022-01-07 11:17:33 Public message

Announcements

2022-01-07 11:17 Izabela Skiba Zawiadomienie o wyborze oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-12-14 13:32 Izabela Skiba Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-14 09:18 Izabela Skiba Zamawiający informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 55/2021 z dnia 14.12.2021r. kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 1 650 000,00 zł net / 2 029 500,00 zł brutto.
2021-12-10 14:16 Izabela Skiba Odpowiedź na pytanie od 5 do 6

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-12-10 12:51 Izabela Skiba Odpowiedzi na pytania od 1 do 4

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-12-03 14:45 Izabela Skiba Zmiany do SWZ od 1 do 6

Zmiany do SWZ od 1 d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 412