Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RF-II-WSI.ZP.U.272.82.2021.AS Zakup usługi doradztwa eksperckiego w zakresie mapowania kompetencji poszukiwanych przez pracodawców mazowieckiego rynku pracy

Deadlines:
Published : 30-11-2021 15:38:00
Placing offers : 10-12-2021 10:00:00
Offers opening : 10-12-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.7 2021-11-30 15:38:00 Proceeding
02_specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 393.09 2021-11-30 15:38:00 Proceeding
03_Formularz oferty_82.docx docx 41.29 2021-11-30 15:38:00 Proceeding
04_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 218.2 2021-11-30 15:38:00 Proceeding
05_Projektowane postanowienia umowy.zip zip 334.01 2021-11-30 15:38:00 Proceeding
06_Umowa powierzenia danych.zip zip 525.95 2021-11-30 15:38:00 Proceeding
07_Oświadczenie Wykonawcy_82.docx docx 39.86 2021-11-30 15:38:00 Proceeding
08_oświadczenie PUZ_82.docx docx 40.11 2021-11-30 15:38:00 Proceeding
09_Zobowiązanie z art. 118.docx docx 40.27 2021-11-30 15:38:00 Proceeding
10__Oświadczenie z art. 117_82.docx docx 40.92 2021-11-30 15:38:00 Proceeding
wyjaśnienia swz_82.pdf pdf 210.22 2021-12-07 15:23:29 Public message
Informacja z otwarcia ofert_82.pdf pdf 105.74 2021-12-10 11:51:19 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty_82.pdf pdf 185.87 2022-02-16 13:51:17 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 63.76 2022-03-29 13:12:01 Public message

Announcements

2022-03-29 13:12 Anna Siennicka Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-02-16 13:51 Anna Siennicka Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-12-10 11:51 Anna Siennicka Informacja z otwarcia ofert z dnia 10 grudnia 2021 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-10 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 250 000,00 zł brutto
2021-12-07 15:23 Anna Siennicka Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia z 7 grudnia 2021 r.

wyjaśnienia swz_82.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 708