Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EP.ZP/271-4/21 „Świadczenie usługi utrzymania w ciągłym porządku i czystości biura Estrady Poznańskiej (I, II i III piętro) i zakresu obowiązków dozorcy w Estradzie Poznańskiej oraz pomieszczeń Kina Muza, z podziałem na części.”

Łukasz Wrzask
Estrada Poznańska
Deadlines:
Published : 30-11-2021 11:50:00
Placing offers : 14-12-2021 09:00:00
Offers opening : 14-12-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 152.91 2021-11-30 11:50:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia_Estrada Poznańska_Kino Muza.pdf pdf 384.55 2021-11-30 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ_Formularz ofertowy, część I zamówienia.doc doc 66.5 2021-11-30 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1b do SWZ_Formularz ofertowy, część II zamówienia.doc doc 66.5 2021-11-30 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ_oswiadczenie_ART_125_UST_1.pdf pdf 244.33 2021-11-30 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do SWZ_oswiadczenie_ART_125_UST_1.pdf pdf 244.37 2021-11-30 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_projektowane postanowienia umowne.pdf pdf 333.59 2021-11-30 11:50:00 Proceeding
zalacznik_nr_4a_wykaz_uslug_2021 część I zamówienia.docx docx 20.54 2021-11-30 11:50:00 Proceeding
zalacznik_nr_4b_wykaz_uslug_2021 część II zamówienia.docx docx 20.59 2021-11-30 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5a do SWZ_część I zamówienia_ Estrada Poznańska.pdf pdf 188.27 2021-11-30 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5b do SWZ_część II zamówienia_Kino Muza.pdf pdf 187.89 2021-11-30 11:50:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.05 2021-12-08 13:36:52 Public message
Załącznik nr 5a do SWZ_część I zamówienia_ Estrada Poznańska_zmieniony.docx.pdf pdf 225.06 2021-12-08 13:36:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #544475.pdf pdf 39.49 2021-12-14 11:05:58 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część I_platforma zakupowa.pdf pdf 316.69 2022-01-11 15:54:25 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część II_platforma zakupowa.pdf pdf 298.97 2022-01-11 15:56:05 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II zamówienia_2.pdf pdf 308.81 2022-02-10 17:35:00 Public message

Announcements

2022-02-10 17:35 Łukasz Wrzask Witam, w załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II zamówienia. Pozdrawiam, Łukasz Wrzask

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-11 15:56 Łukasz Wrzask Witam,
w załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II zamówienia.
Pozdrawiam,
Łukasz Wrzask

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-11 15:54 Łukasz Wrzask Witam,

w załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I zamówienia.

Pozdrawiam,
Łukasz Wrzask

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-14 11:05 Łukasz Wrzask Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-14 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty: 129 052, 93 zł (I część zamówienia), 217 890,08 zł (II część zamówienia).
2021-12-08 13:36 Łukasz Wrzask Nawiązując do odpowiedzi z dnia 7 grudnia 2021 roku w zakresie pkt. 9 Zamawiający załącza zmieniony Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 1 zamówienia dotyczący zakresu sprzątania Sceny na Piętrze, Galerii Oko/Ucho, Foyer o powierzchni 385,46 m2 - zaznaczony na kolor czerwony.
Nawiązując do odpowiedzi w zakresie pkt.2 wartość wykonanej usługi dla części I zamówienia wyniosła ok 114 000 zł netto, a dla części II zamówienia wyniosła ok. 48 580 zł net są one nieadekwatne do planowanego przedmiotu zamówienia, gdyż w roku 2021 zakres usługi był mniejszy ze względu na pandemię COVID-19.

Zamawiający informuje o zmienionym terminie otwarcia ofert.
Nowy termin złożenia ofert 14 grudnia 2021 roku, godz. 9.00.
Nowy termin otwarcia ofert 14 grudnia 2021 roku, godz. 9.30

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 5a do S [...].pdf

2021-12-07 18:58 Łukasz Wrzask Zamawiający informuje, iż w dniu 06.12.2021 r. zostało złożone pytanie do treści SWZ dotyczącej ww. postępowania. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią i informuje, że jest ona wiążąca dla Wykonawców składających ofertę:

Pytanie 1: Czy Zamawiający przewiduje prace remontowe w okresie trwanie umowy ?
Odpowiedź: Zamawiający na dzień 7 grudnia 2021 roku nie przewiduje prac remontowych dla części I i II zamówienia w okresie trwania umowy.

Pytanie 2: Proszę o udzielnie odpowiedzi na pytania jak była wartość wykonywanej usługi w trakcie trwania usługi w minionym okresie z uwzględnieniem podziału na dwie lokalizacje?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość wykonanej usługi dla części I zamówienia wyniosła ok 114 000 zł netto, a dla części II zamówienia wyniosła ok. 48 580 zł netto.

Pytanie 3: Jak ilość osób wykonywała usługę utrzymania czystości w minionym okresie w pomieszczeniach Estrady i pomieszczeniach Kina Muza. ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w różnych okresach trwania umowy, usługę wykonywała różna liczba osób dla części I i II zamówienia.

Pytanie 4: Czy Zamawiający wymaga minimalną ilość osób konieczną do zatrudnienia w celu należytego wykonania usługi ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zatrudnienia odpowiedniej liczby osób, zatrudnionych do należytego wykonania usługi dla części I i II zamówienia.

Pytanie 5: Jaka ilość ręczników, papieru toaletowego i mydła jest obecnie zużywana w przedmiotowych lokalizacjach ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie prowadzi takiego zestawienia dla części I i II zamówienia.

Pytanie 6: Na jakiej wysokości znajdują się zadaszenia estrady które zgodnie z SWZ są objęte umową i wynika koniczność raz w miesiącu ich umycia, czy jest potrzebny sprzęt do wykonania tej usługi : rusztowania, drabina, podnośnik ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zadaszania znajdują się na wysokości od 3 m do 5 m dla części I i II zamówienia. Obecnie wykonanie ww. usługi odbywa się przy użyciu drabiny.

Pytanie 7: Czy istnieje możliwość poboru wody i prądu w pobliżu ww zadaszeń ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że istnieje możliwość poboru wody i prądu dla części I i II zamówienia.

Pytanie 8: Czy w miejscu dziedzińca gdzie jest wymagane mycie karcherem istnieje podłączenie do wody i prądu ( podłączenie na siłę ) ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że istnieje możliwość poboru wody i prądu dla części I i II zamówienia.

Pytanie 9: Proszę o sprecyzowanie czy metry w części I postępowania 1021,93 obejmują scenę na piętrze ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w części I zamówienia 1021,93 m2 nie obejmuje Sceny na Piętrze. Scena na Piętrze to powierzchnia 385,46 m2.

Pytanie 10: Co Zamawiający rozumie pod stwierdzeniem czyszczenie estrady i kina przed specjalnymi wydarzeniami na wniosek kierownika ? Jaki zakres i kto za tą usług płaci ? Czy ma to być kalkulowane w cenę ryczałtową czy jako dodatkowa usługa ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w 2021 roku dla II części zamówienia odbyło się na wniosek kierownika Kina Muza jedno dodatkowe doczyszczenie, które obejmowało mycie okien, daszków, neonów. Realizacja tego zlecenia odbyła się ramach świadczonej usługi. Dla części I zamówienia nie było takiego wniosku.

Pytanie 11: Ile taki wniosków o czyszczenie specjalne zdarza się w ciągu roku ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w 2021 roku dla II części zamówienia odbyło się na wniosek kierownika Kina Muza jedno dodatkowe doczyszczenie. Dla części I zamówienia nie było takiego wniosku.

Pytanie 12:W jakich godzinach jest czynne kino ? w jakich godzinach jest wymagany serwis dzienny i ile osób ma go wykonywać ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Kino Muza czynne jest w godzinach 14:00 – 23:00
(w roku szkolnym 11:00 -23:00). Serwis wymagany jest w godzinach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części II zamówienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia odpowiedniej liczby osób, zatrudnionych do należytego wykonania usługi dla części II zamówienia.
2021-12-06 15:52 Łukasz Wrzask Zamawiający informuje, iż w dniu 03.12.2021 r. zostało złożone pytanie do treści SWZ dotyczącej ww. postępowania. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią i informuje, że jest ona wiążąca dla Wykonawców składających ofertę:

Pytanie 1: Zamawiający wymaga, aby środki posiadały atesty PZH. Informujemy, iż z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania. atestów PZH, w związku z tym prosimy o zrezygnowanie z tego wymogu. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1226), znosząca rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22.03.1928, które było podstawą prawną procedury rejestracji przedmiotów użytku w PZH.
Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy dokumentami dopuszczającymi, w zależności od rodzaju środka, są:
a) dla środków myjących, czyszczących, konserwujących posiadających w swym składzie substancje niebezpieczne- karty charakterystyki,
b) dla preparatów dezynfekcyjnych będących wyrobami medycznymi -deklaracje zgodności i certyfikat CE,
c) dla preparatów dezynfekcyjnych będących produktami biobójczymi – pozwolenie obrót produktami biobójczymi
d) dla preparatów dezynfekcyjnych będących produktami leczniczymi - pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
e) dla kosmetyków – zgłoszenie do CPNP (internetowy Portal Zgłaszania Produktów Kosmetycznych)
f) dla materiałów higienicznych (papier toaletowy, ręczniki papierowe, worki na śmieci itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie są wymagane dodatkowe atesty, produkty te posiadają ulotki/karty informacyjne
W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza wymienione dokumenty w miejsca atestów PZH?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. dokumenty w miejsca atestów PZH dla części I i II zamówienia.

Pytanie 2: Zamawiający wymaga, aby środki posiadały właściwości odtłuszczająco-myjące. Prosimy o potwierdzenie, że nie wszystkie środki mają posiadać właściwości odtłuszczająco-myjące, a jedynie te, dla których jest to wymagane, z racji ich przeznaczenia?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że środki mają posiadać właściwości zgodne z ich przeznaczeniem dla części I i II zamówienia.

Pytanie 3: Prosimy o informację jakie dozowniki na mydło w płynie–wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta dozowników.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada dozowniki na mydło w płynie – mydło dolewane dla części I i II zamówienia.

Pytanie 4. Prosimy o informację czy u Zamawiającego występują dozowniki na mydło w pianie? Jeżeli tak, to jakie dozowniki – na wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta dozowników.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada na wyposażeniu dozowników na mydło w pianie dla części I i II zamówienia.

Pytanie 5: Prosimy o informację jakie dozowniki na papier toaletowy – na małe czy duże rolki – ma Zamawiający?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na wyposażeniu znajdują się pojemniki na duże rolki papieru toaletowego dla części I zamówienia, oraz pojemniki na małe rolki papieru toaletowego dla części II zamówienia.

Pytanie 6: Prosimy o informację jakich odświeżaczy powietrza ( w sprayu, elektrycznych, w żelu) oczekuje Zamawiający?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyposażenie w odświeżacze dot. części I zamówienia – są to odświeżacze w sprayu. Dla części II zamówienia nie są wymagane odświeżacze.

Pytanie 7: Zamawiający wymaga dostarczenia ręczników papierowych składanych w zz. Jak wynika z informacji od producentów obowiązującą nomenklaturą dla ręczników składanych nie jest zz, a ręczniki składane w V. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje ręczniki składane w V pasujące do dozowników występujących u Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że akceptuje ręczniki papierowe składane w V pasujące do dozowników występujących u Zamawiającego dla części I i II zamówienia.

Pytanie 8: W związku z koniecznością zapewnienia dezynfekcji wyposażenia i powierzchni dotykowych zgodnie z zakresem określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że środki do wykonania w/w dezynfekcji zapewnia Wykonawca?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapewnienie środków do dezynfekcji powierzchni dotykowych stoi po stronie Wykonawcy dla części I i II zamówienia.

Pytanie 9: Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie doczyszczania i polimeryzacji posadzek? Jeżeli tak, z jaką częstotliwością mają być wykonywane te czynności?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że doczyszczanie posadzek powinno się odbywać zgodnie z zakresem - Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dla części I i II zamówienia.

Pytanie 10: W związku z koniecznością uzupełniania preparatu do dezynfekcji rąk:
a) prosimy o informację czy Wykonawca zapewnia preparat?
b) prosimy o doprecyzowanie czy i jakie dozowniki na środki do dezynfekcji rąk posiada Zamawiający? Prosimy o wskazanie producenta tych dozowników.
c) prosimy o wskazanie jakie ilości preparatu do dezynfekcji rąk są wymagane?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że preparat przeznaczony do dezynfekcji rąk zapewnia Zamawiający dla części I i II zamówienia.


Termin składania ofert mija w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 09:00.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 403