Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00290439/01 "Przebudowa Szkoły Podstawowej im. Franciszka Niewidziajły w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – I edycja

Joanna Kasperska
Urząd Miejski w Sławie
Deadlines:
Published : 29-11-2021 15:27:00
Placing offers : 28-12-2021 10:00:00
Offers opening : 28-12-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DOKUMENTACJA.zip zip 53516.25 2021-11-29 15:27:00 Proceeding
OGŁOSZENIE-O-ZAMÓWIENIU.pdf pdf 117.92 2021-11-29 15:27:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1549.66 2021-11-29 15:27:00 Proceeding
UMOWA.pdf pdf 479.99 2021-11-29 15:27:00 Proceeding
Załączniki do SWZ-EDYTOWALNE.zip zip 162.05 2021-11-29 15:27:00 Proceeding
14.12-NOWA-SWZ.pdf pdf 1549.37 2021-12-14 13:11:41 Public message
14.12-NOWA-UMOWA.pdf pdf 480.03 2021-12-14 13:11:41 Public message
MODYFIKACJA-SWZ.pdf pdf 544.51 2021-12-14 13:11:41 Public message
OGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.pdf pdf 38.77 2021-12-14 13:11:41 Public message
WYJASNIENIE-1.pdf pdf 466.05 2021-12-15 15:11:45 Public message
KWOTA PRZEZNACZONA.pdf pdf 255.72 2021-12-28 08:42:10 Public message
UNIEWAŻNIENIE.pdf pdf 201.93 2021-12-30 09:53:21 Public message

Announcements

2021-12-30 09:53 Joanna Kasperska UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE.pdf

2021-12-28 08:42 Joanna Kasperska KWOTA PRZEZNACZONA NA ZADANIE

KWOTA PRZEZNACZONA.p [...].pdf

2021-12-15 15:11 Joanna Kasperska WYJAŚNIENIE 1

WYJASNIENIE-1.pdf

2021-12-14 13:11 Joanna Kasperska MODYFIKACJA SWZ I PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

14.12-NOWA-SWZ.pdf

14.12-NOWA-UMOWA.pdf

MODYFIKACJA-SWZ.pdf

OGLOSZENIE-O-ZMIANIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 742