Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/PN/03/21 Wykonanie eksperckiej usługi w zakresie IoT i programowania w ramach zadania: Development of functional and operational program, technical and operational study, in-depth feasibility study of the Integrated Mobility Services Platform

Dział zamówień publicznych
Innobaltica Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 29-11-2021 12:29:00
Placing offers : 07-12-2021 10:00:00
Offers opening : 07-12-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem:  

Zamawiający określa inną formę komunikacji w przedmiotowym postępowaniu wyłącznie w zakresie przekazania  znacznika BLE Beacon, który należy  dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj.ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk, sekretariat IV piętro (czynny w godz. 9:00-15:00) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w terminie przewidzianym na składanie ofert.


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 781.16 2021-11-29 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.pdf pdf 399.27 2021-11-29 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ- wzór umowy.pdf pdf 317.12 2021-11-29 12:29:00 Proceeding
Załączniki 2-7 do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 298.11 2021-11-29 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy - klauzula informacyjna.pdf pdf 220.08 2021-11-29 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do umowy -Umowa powierzenia danych.pdf pdf 297.54 2021-11-29 12:29:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 90.49 2021-11-29 12:32:02 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I.pdf pdf 48.78 2021-11-30 10:21:19 Public message
Zmiana SWZ I.pdf pdf 125.01 2021-11-30 10:21:59 Public message
informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf pdf 45.74 2021-12-07 10:03:06 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 50.4 2021-12-07 12:50:04 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 68.72 2021-12-10 13:25:08 Public message

Announcements

2021-12-10 13:25 Dział zamówień publicznych Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-07 12:50 Dział zamówień publicznych informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-07 10:03 Dział zamówień publicznych Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie [...].pdf

2021-11-30 10:21 Dział zamówień publicznych Zmiana SWZ I

Zmiana SWZ I.pdf

2021-11-30 10:21 Dział zamówień publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 430