Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BP.271.000015.2021 Pełnienie branżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: ,,Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach – etap I”

Katarzyna Iwulska
Urząd Miasta Rydułtowy
Deadlines:
Published : 25-11-2021 09:06:00
Placing offers : 03-12-2021 12:00:00
Offers opening : 03-12-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych nadzorowanych robót jest dostępna pod linkiem https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/524443

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.91 2021-11-25 09:06:00 Proceeding
SWZ.odt odt 104.08 2021-11-25 09:06:00 Proceeding
projekt umowy.odt odt 41.27 2021-11-25 09:06:00 Proceeding
Unieważnienie.pdf pdf 34.87 2021-12-06 14:48:13 Public message

Announcements

2021-12-06 14:48 Katarzyna Iwulska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie.pdf

2021-12-03 12:00 Buyer message Zamawiający na podstawie przepisu art. 222 ust. 4 ustawy Pzp podaje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 16 873,90 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 225