Proceeding: 5/2021 Wykonanie konwersji pojazdu spalinowego dostawczego o masie do 3,5t na wersję hybrydową z silnikami elektrycznymi zabudowanymi w kołach osi tylnej oraz przeprowadzenie badań pojazdu.

Deadlines:
Published : 25-11-2021 08:48:00
Placing offers : 07-12-2021 10:00:00
Offers opening : 07-12-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_w_BZP.pdf pdf 107.59 2021-11-25 08:48:00 Proceeding
SWZ_4WHED.pdf pdf 963.42 2021-11-25 08:48:00 Proceeding
Zał. nr1 do SWZ.pdf pdf 792.13 2021-11-25 08:48:00 Proceeding
Zał. nr2 do SWZ.docx docx 60 2021-11-25 08:48:00 Proceeding
Zał. nr3 do SWZ.docx docx 26.4 2021-11-25 08:48:00 Proceeding
Zał. nr4 do SWZ.docx docx 27.26 2021-11-25 08:48:00 Proceeding
Zał. nr5 do SWZ.doc doc 152 2021-11-25 08:48:00 Proceeding
Zał. nr6 do SWZ.docx docx 29.09 2021-11-25 08:48:00 Proceeding
Zał. nr7 do SWZ.docx docx 27.81 2021-11-25 08:48:00 Proceeding
Zał. nr8 do SWZ.docx docx 17.15 2021-11-25 08:48:00 Proceeding
Ogłoszenie _o_zmianie_ ogłoszeniaw_BZP.pdf pdf 38.71 2021-12-02 11:56:52 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 381.77 2021-12-02 12:06:53 Public message
Zał. nr1 do SWZ_po_zmianach.pdf pdf 793.82 2021-12-02 12:06:53 Public message
Zał. nr7 do SWZ_po_zmianach.docx docx 28.16 2021-12-02 12:06:53 Public message

Announcements

2021-12-02 12:06 Arkadiusz Dąbrowski Szanowni Państwo,
W załączeniu zmiany treści SWZ.
Z poważaniem
Arkadiusz Dąbrowski

Zmiana SWZ.pdf

Zał. nr1 do SWZ_po_z [...].pdf

Zał. nr7 do SWZ_po_z [...].docx

2021-12-02 11:56 Arkadiusz Dąbrowski Szanowni Państwo,
W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Z poważaniem
Arkadiusz Dąbrowski

Ogłoszenie _o_zmiani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 156