Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Sz.272.20.2021 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Wyszkowie i jednostek organizacyjnych”.

Radosław Jabłoński
Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
Deadlines:
Published : 24-11-2021 17:52:00
Placing offers : 06-12-2021 10:00:00
Offers opening : 06-12-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami.zip zip 654.01 2021-11-24 17:52:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu..pdf pdf 139.17 2021-11-24 17:52:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia.pdf pdf 59.52 2021-12-06 10:18:43 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.11.2021.pdf pdf 37.37 2021-11-29 15:26:11 Public message
SWZ po modyfikacji z dnia 29.11.2021.pdf pdf 524.65 2021-11-29 15:26:11 Public message
Odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ - z dnia 03.12.2021.pdf pdf 273.78 2021-12-03 13:37:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 137.1 2021-12-07 12:14:36 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 141.69 2021-12-15 15:13:32 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 68.61 2022-01-04 08:32:41 Public message

Announcements

2022-01-04 08:32 Radosław Jabłoński Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-12-15 15:13 Radosław Jabłoński Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-07 12:14 Radosław Jabłoński Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-06 10:18 Radosław Jabłoński Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 657 762,90 zł brutto.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-12-03 13:37 Radosław Jabłoński Odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ - z dnia 03.12.2021 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-11-29 15:26 Radosław Jabłoński Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.11.2021 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia po modyfikacji z dnia 29.11.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ po modyfikacji z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 233