Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FAZ.2800.99.2021-PN Dostawa leków i produktów farmaceutycznych

Deadlines:
Published : 24-11-2021 09:54:00
Placing offers : 20-12-2021 12:00:00
Offers opening : 20-12-2021 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS228-599626-pl.pdf pdf 1059.3 2021-11-24 09:54:00 Proceeding
SWZ_podpisana.zip zip 1831.55 2021-11-24 09:54:00 Proceeding
załączniki_edytowalne.zip zip 209.15 2021-11-24 09:54:00 Proceeding
ODPOWIEDZI_10_12_LEKI.pdf pdf 462.9 2021-12-10 12:09:03 Public message
ODPOWIEDZI_13_12_LEKI.pdf pdf 310.33 2021-12-13 14:39:02 Public message
Zestawienie cenowe OFERT.pdf pdf 223.39 2021-12-20 15:34:57 Public message
Zestawienie cenowe OFERT.xlsx xlsx 18.04 2021-12-20 15:34:57 Public message
Zestawienie Wykonawców.pdf pdf 151.69 2021-12-20 15:34:57 Public message
punktacja_WYNIK_część 1.pdf pdf 93.48 2022-01-19 10:55:21 Public message
WYNIK_LEKI_1.pdf pdf 300.37 2022-01-19 10:55:21 Public message
WYNIK_LEKI_2.pdf pdf 299.49 2022-01-21 11:45:47 Public message
WYNIK_LEKI_3.pdf pdf 285.1 2022-01-26 13:58:02 Public message
WYNIK_2_unieważnienie_czynnosci.pdf pdf 252.92 2022-01-28 11:36:02 Public message
WYNIK_LEKI_4.pdf pdf 258.27 2022-02-02 15:01:06 Public message
kwota zamiaru.pdf pdf 88.95 2021-12-20 12:00:00 Public message

Announcements

2022-02-02 15:01 Anna Gąska Informacja o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1

WYNIK_LEKI_4.pdf

2022-01-28 11:36 Anna Gąska Dotyczy zadania 1 - informacja o unieważnieniu czynności wyboru ofert w zadaniu

WYNIK_2_unieważnieni [...].pdf

2022-01-26 13:58 Anna Gąska Częściowa informacja o wyniku postępowania (5 zadań),wraz z oceną punktową przyznana ofertom w zadaniach, których dotyczy rozstrzygnięcie. Umowy zostaną zawarte droga elektroniczną, 01.02.2022r.
Anna Gąska

WYNIK_LEKI_3.pdf

2022-01-21 11:45 Anna Gąska Częściowa informacja o wyniku postępowania (29 zadań),wraz z oceną punktową przyznana ofertom w zadaniach, których dotyczy rozstrzygnięcie. Umowy dotyczące części, w których złożono więcej niż jedną ofertę, zostaną zawarte droga elektroniczną, 01.02.2022r. Umowy dotyczące części, w których złożono tylko jedną ofertę, mogą zostać zawarte przed upływem wskazanego wyżej terminu.
Anna Gąska

WYNIK_LEKI_2.pdf

2022-01-19 10:55 Anna Gąska Częściowa informacja o wyniku postępowania (40 zadań), ofertach odrzuconych oraz częściach unieważnionych (5 zadań).
W załączeniu również ocena punktowa przyznana ofertom w zadaniach, których dotyczy rozstrzygnięcie.

Umowy dotyczące części, w których złożono więcej niż jedną ofertę, zostaną zawarte droga elektroniczną, 31.01.2022r.
Umowy dotyczące części, w których złożono tylko jedną ofertę, mogą zostać zawarte przed upływem wskazanego wyżej terminu.

Anna Gąska

punktacja_WYNIK_częś [...].pdf

WYNIK_LEKI_1.pdf

2022-01-19 10:53 Anna Gąska The message was withdrawn by the Buyer.
2021-12-20 15:34 Anna Gąska informacja o złożonych ofertach
- zestawienie wykonawców, numery ofert
- zestawienie cenowe ofert

Zestawienie cenowe O [...].pdf

Zestawienie cenowe O [...].xlsx

Zestawienie Wykonawc [...].pdf

2021-12-20 12:00 Buyer message W załączeniu - zestawienie kwot, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia ("kwoty zamiaru")

kwota zamiaru.pdf

2021-12-13 14:39 Anna Gąska W załączeniu - część 2 wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

ODPOWIEDZI_13_12_LEK [...].pdf

2021-12-10 12:09 Anna Gąska W załączeniu - wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

ODPOWIEDZI_10_12_LEK [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1778