Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-1/11/2021 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania “Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Lędzinach”

Aleksander Świerc
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Deadlines:
Published : 23-11-2021 15:27:00
Placing offers : 03-12-2021 10:00:00
Offers opening : 03-12-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf pdf 117.6 2021-11-23 15:27:00 Proceeding
SIWZ Oczyszczalnia Hołdunów.pdf pdf 579.09 2021-11-23 15:27:00 Proceeding
Zalacznik do OPZ_Koncepcja_modernizacji_oczyszczalni.zip zip 4713.73 2021-11-23 15:27:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 Formularz Oferty.doc doc 135.5 2021-11-23 15:27:00 Proceeding
zalacznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 349.03 2021-11-23 15:27:00 Proceeding
zalacznik nr 3 Oświadczenie z art.125.docx docx 40.16 2021-11-23 15:27:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 Projektowane Postanowienia Umowy.pdf pdf 446.47 2021-11-23 15:27:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 Wykaz osób.docx docx 29.74 2021-11-23 15:27:00 Proceeding
zalacznik nr 6 Zobowiazanie wzor.docx docx 53.78 2021-11-23 15:27:00 Proceeding
Zapytania + odpowiedzi.pdf pdf 369.31 2021-11-30 17:32:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 237.68 2021-12-03 17:30:47 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 252.75 2021-12-09 15:57:49 Public message

Announcements

2021-12-09 15:57 Aleksander Świerc Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-12-03 17:30 Aleksander Świerc Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-03 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 984 000,00 zł.
2021-11-30 17:32 Aleksander Świerc Zapytania i odpowiedzi

Zapytania + odpowied [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 647