Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OSIR/ZP/9/2021 Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” – pływalni krytej „Uznam Arena” w Świnoujściu ul. Grodzka 5

Ewa Wileńska
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" Department: Pływalnia
Deadlines:
Published : 19-11-2021 14:38:00
Placing offers : 30-11-2021 12:00:00
Offers opening : 30-11-2021 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 154.9 2021-11-19 14:38:00 Proceeding
02. Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 515.13 2021-11-19 14:38:00 Proceeding
03. Załącznik nr 1 do swz - wzór umowy.pdf pdf 363.31 2021-11-19 14:38:00 Proceeding
04. Formularz ofertowy - wzór.docx docx 38.83 2021-11-19 14:38:00 Proceeding
05. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór.docx docx 35.91 2021-11-19 14:38:00 Proceeding
06. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór.docx docx 36.12 2021-11-19 14:38:00 Proceeding
07. Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy konsorcjantami - wzór.docx docx 65.28 2021-11-19 14:38:00 Proceeding
08. Przedłużenie terminu składania ofert.pdf pdf 156.15 2021-11-25 11:05:56 Public message
09. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdf pdf 38.51 2021-11-25 11:07:30 Public message
10. Odpowiedź na pytanie.pdf pdf 222.97 2021-11-25 15:00:25 Public message
11. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 368.8 2021-11-30 12:18:12 Public message
12. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf pdf 487.61 2021-12-15 15:05:34 Public message

Announcements

2021-12-15 15:05 Ewa Wileńska Rozstrzygnięcie postępowania

12. Rozstrzygnięcie [...].pdf

2021-11-30 12:18 Ewa Wileńska Informacja z otwarcia ofert

11. Informacja z otw [...].pdf

2021-11-30 12:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to 520 000,00 zł brutto
2021-11-25 15:00 Ewa Wileńska Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści swz

10. Odpowiedź na pyt [...].pdf

2021-11-25 11:07 Ewa Wileńska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

09. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2021-11-25 11:05 Ewa Wileńska Przedłużenie terminu składania ofert

08. Przedłużenie ter [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 279