Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-TP/46/21 Usługi serwisu sprzętu medycznego oraz wykonanie testów specjalistycznych.

Deadlines:
Published : 01-12-2021 15:15:00
Placing offers : 21-12-2021 10:00:00
Offers opening : 21-12-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.doc doc 922 2021-12-01 15:15:00 Proceeding
OOZO.pdf pdf 42.15 2021-12-01 15:15:00 Proceeding
OOZ.pdf pdf 1996.21 2021-12-01 15:15:00 Proceeding
Arkusz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 4.xls xls 828.5 2021-12-01 15:17:18 Proceeding
OOZO 2.pdf pdf 39.7 2021-12-07 12:16:08 Proceeding
SWZ - zmieniona.doc doc 930.5 2021-12-07 12:16:13 Proceeding
OOZO 2.pdf pdf 39.7 2021-12-08 14:58:19 Public message
SWZ - zmieniona.doc doc 930.5 2021-12-08 14:58:19 Public message
OOZO 3.pdf pdf 37.15 2021-12-14 08:44:12 Public message
Arkusz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 4 - zmieniony.xls xls 830 2021-12-15 13:25:26 Public message
SWZ - zmieniona 2.doc doc 940.5 2021-12-15 13:25:26 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 455.43 2021-12-15 13:25:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 329.47 2021-12-22 12:44:52 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert.pdf pdf 768.09 2022-02-15 19:02:34 Public message
2277_211216131411_001.pdf pdf 685.17 2021-12-21 10:00:00 Public message

Announcements

2022-02-15 19:02 Leszek Kaiser Zawiadomienie o wyborze ofert

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-12-22 12:44 Leszek Kaiser Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-21 10:00 Buyer message Działając w oparciu o art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi gross 592.022,07 zł. Szczegóły z podziałem na poszczególne części w załączniku.

2277_211216131411_00 [...].pdf

2021-12-15 13:25 Leszek Kaiser W załączeniu odpowiedzi na pytania, zmieniona SWZ oraz Arkusz asortymentowo-cenowy.

Leszek Kaiser

Arkusz asortymentowo [...].xls

SWZ - zmieniona 2.do [...].doc

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-12-14 08:44 Leszek Kaiser W załączeniu przekazuję Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przesunięcia terminu składania ofert.

Leszek Kaiser

OOZO 3.pdf

2021-12-08 14:58 Leszek Kaiser W załączeniu zmieniona SWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesunięcie terminu składania ofert.

OOZO 2.pdf

SWZ - zmieniona.doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1768