Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OSIR/ZP/8/2021 Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych, odpadów opakowaniowych, odpadów budowlanych, odpadów płynnych, odpadów niebezpiecznych o kodach 13 02 06*, 15 01 10* oraz odbiór zużytych tonerów, opon, baterii, elektrosprzętu z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w roku 2022

Katarzyna Wenderska
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" Department: Administracja
Deadlines:
Published : 19-11-2021 09:11:00
Placing offers : 26-11-2021 12:00:00
Offers opening : 26-11-2021 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 Ogłoszenie o zamówieniu - 2021_BZP 00275411_01.pdf pdf 129.68 2021-11-19 09:11:00 Proceeding
02 Specyfikacja warunków zamówienia.doc doc 397 2021-11-19 09:11:00 Proceeding
03 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz miejsc świadcze.DOC DOC 26.81 2021-11-19 09:11:00 Proceeding
04 Załącznik nr 2 - Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 34.62 2021-11-19 09:11:00 Proceeding
05 Załącznik nr 3 - Wzór umowy.docx docx 33.44 2021-11-19 09:11:00 Proceeding
06. Załącznik nr 4 - Obowiązek informacyjny RODO.docx docx 18.3 2021-11-19 09:11:00 Proceeding
07. Formularz ofertowy.docx docx 46.09 2021-11-19 09:11:00 Proceeding
08. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 28.25 2021-11-19 09:11:00 Proceeding
09. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 28.43 2021-11-19 09:11:00 Proceeding
10. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 28.37 2021-11-19 09:11:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert OSIR ZP 8 2021.pdf pdf 609.52 2021-11-26 13:20:37 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 520.41 2021-12-14 10:55:27 Public message

Announcements

2021-12-14 10:55 Katarzyna Wenderska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-26 13:20 Katarzyna Wenderska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-26 12:00 Buyer message Zgodnie z art.222 ust.4 Zamawiający informuje że kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia wynosi 365,000 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 148