Proceeding: 2021/BZP 00273098/01 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI.

Jacek WALSKI
PREDA Jacek Walski
Deadlines:
Published : 18-11-2021 15:37:00
Placing offers : 25-11-2021 13:00:00
Offers opening : 25-11-2021 13:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.docx docx 55 2021-11-18 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ - wykaz ppe obiekty.xlsx xlsx 15.36 2021-11-18 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 73.49 2021-11-18 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 34.94 2021-11-18 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.docx docx 27.63 2021-11-18 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Klauzula RODO.docx docx 2363.84 2021-11-18 15:37:00 Proceeding
08d9a9f3-2f3f-8fdc-3fcc-0f0001402e55.pdf pdf 89.36 2021-11-18 15:37:00 Proceeding
08d9aa9f-be50-8805-42b8-43000170e389.pdf pdf 36.47 2021-11-18 15:37:00 Proceeding
SWZ Zakup ee obiekty Szpital Stalowa Wola.pdf pdf 754 2021-11-18 15:37:00 Proceeding
2021.11.25 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 358.25 2021-11-25 13:30:25 Public message
2021.11.29 informacja_o_wyborze_oferty.pdf pdf 281.66 2021-11-29 17:08:39 Public message

Announcements

2021-11-29 17:08 Jacek WALSKI W załączeniu do niniejszego komunikatu dołączam informację z o wyborze oferty.

2021.11.29 informacj [...].pdf

2021-11-25 13:30 Jacek WALSKI W załączeniu do niniejszego komunikatu dołączam informację z otwarcia ofert.

2021.11.25 informacj [...].pdf

2021-11-25 13:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę 905 494,71 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 144