Proceeding: 9/P/Wych/21 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do termosublimacji do 35. Wojskowego oddziału Gospodarczego w Krakowie.

Deadlines:
Published : 18-11-2021 14:54:00
Placing offers : 02-12-2021 13:00:00
Offers opening : 02-12-2021 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docx docx 19.4 2021-11-18 14:54:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.docx docx 24.9 2021-11-18 14:54:00 Proceeding
Zał. nr 4 do umowy - Klauzula informacyjna RODO.docx docx 22.48 2021-11-18 14:54:00 Proceeding
zał. nr 5 do umowy WYKAZ_PRACOWNIKÓOW_I_POJAZDOW.docx docx 25.42 2021-11-18 14:54:00 Proceeding
umowa wzór.docx docx 35.52 2021-11-18 14:56:30 Proceeding
załącznik 1,2,3 ok.xlsx xlsx 32.5 2021-11-30 09:18:42 Proceeding

Announcements

2021-11-30 09:20 Sekcja Wychowawcza UWAGA! W dniu 30.11.2021 dokonano zmian w formularzu cenowym, opisie przedmiotu zamówienia i protokole odbioru dostawy. Dokumenty po zmianie zostały zamieszone w załączniku do niniejszego postępowania.
2021-11-29 09:49 Sekcja Wychowawcza UWAGA! W dniu 29.11.2021 dokonano zmian w formularzu cenowym, opisie przedmiotu zamówienia i protokole odbioru dostawy. Dokumenty po zmianie zostały zamieszone w załączniku do niniejszego postępowania. W związku z powyższym termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 02.12.2021 do godz. 13:00.
2021-11-25 12:50 Sekcja Wychowawcza Uwaga! Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 29.11.2011 do godziny 13.00.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 1 1 pc. 35 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Krakowska 2
Rząska, 30-901
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5934 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 10 dni od odpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 202