Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WOU.271.5.2021 Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych, ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 oraz pomieszczeń użytkowanych przez Urząd w innych budynkach

Anna Biała
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 18-11-2021 12:43:00
Placing offers : 26-11-2021 10:00:00
Offers opening : 26-11-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu Usługa Kompleksowego sprzątania.pdf pdf 115.27 2021-11-18 12:43:00 Proceeding
SWZ Kompleksowe sprzątanie.pdf pdf 824.75 2021-11-18 12:43:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx docx 34.5 2021-11-18 12:43:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków i brak podstaw wy....docx docx 18.57 2021-11-18 12:43:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby.docx docx 19.3 2021-11-18 12:43:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ Oświadcz-grupa kapit..docx docx 18.71 2021-11-18 12:43:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ Oświadczenie Wykonawcow składajacych ofertę wspólną.doc doc 50 2021-11-18 12:43:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ wzór umowy wraz z załącznikami.zip zip 1838.32 2021-11-18 12:43:00 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiana SWZ z dnia 23.11.2021 r..docx docx 27.99 2021-11-23 13:51:13 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 23.11.2021 r..pdf pdf 1553.26 2021-11-23 13:51:13 Public message
Zał. nr 1 do wyjaśnień - Zał. nr 6 do SWZ wzór umowy aktualizacja.pdf pdf 538.02 2021-11-23 13:51:13 Public message
1_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 257.31 2021-11-26 13:13:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 170.27 2021-11-26 13:13:22 Public message
5_informacja o wyborze.pdf pdf 276.56 2021-12-09 14:53:44 Public message
Informacja o wyborze najkorzystneijszej oferty.pdf pdf 332.55 2021-12-09 14:53:44 Public message

Announcements

2021-12-09 14:53 Anna Biała W załączonych plikach Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:„Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych, ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 oraz pomieszczeń użytkowanych przez Urząd w innych budynkach” znak sprawy: WOU.271.5.2021.

5_informacja o wybor [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-26 13:13 Anna Biała Zamawiający w załączeniu zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych, ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 oraz pomieszczeń użytkowanych przez Urząd w innych budynkach” nr WOU.271.5.2021.

1_Informacja z otwar [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-26 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 301 350,00 zł brutto.
2021-11-23 13:51 Anna Biała W załączeniu Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SWZ (odpowiedzi na pytania Wykonawców), zmianę treści SWZ oraz załączniki do wyjaśnień z dnia 23.11.2021 r.

Wyjaśnienia i zmiana [...].docx

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Zał. nr 1 do wyjaśni [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 356