Proceeding: ZG.7031.2.42.2021 Dostawa folii do Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno

Piotr Rogowski
Nadleśnictwo Olsztynek
Deadlines:
Published : 18-11-2021 13:06:00
Placing offers : 25-11-2021 13:30:00
Offers opening : 25-11-2021 13:40:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 89 519 20 03

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. 1. Specyfikacja techniczna folii.pdf pdf 205.23 2021-11-18 13:06:00 Proceeding
Zał. 2. Wzór umowy na dostawę folii.pdf pdf 133.47 2021-11-18 13:06:00 Proceeding

Announcements

2021-12-03 14:09 Piotr Rogowski Nadleśnictwo Olsztynek informuje, że na podstawie wyboru oferty w zapytaniu ofertowym pn. "Dostawa folii do Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno" udzieliło zamówienia firmie Biuro Handlu Zagranicznego Inter-Tech sp. z o.o., ul. Sikorki 33, 31-589 Kraków. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 83 394,00 zł brutto.
2021-11-26 09:54 Piotr Rogowski Nadleśnictwo Olsztynek informuje, że w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym pn. "Dostawa folii do Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno" została wybrana oferta firmy Biuro Handlu Zagranicznego Inter-Tech sp. z o.o., ul. Sikorki 33, 31-589 Kraków. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa folii do Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6000 kg folii termokurczliwej (waga folii netto, bez tulei) oraz 1000 kg folii stretch maszynowej (waga folii netto, bez tulei). Miejscem dostawy jest Gospodarstwo Szkółkarskie Mielno, adres: Mielno 164, 14-107 Gierzwałd. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wszystkie wymagane parametry folii) zawierają załączniki do postępowania - załącznik nr 1 (specyfikacja techniczna folii) oraz załącznik nr 2 (wzór umowy). W formularzu ofertowym należy podać wartość netto całej dostawy folii (łącznie dla obu typów folii według podanych ilości). W komentarzu Wykonawcy należy podać ceny jednostkowe netto za 1 kg folii termokurczliwej (wraz z dostawą) oraz 1 kg folii stretch maszynowej (wraz z dostawą). Do składanej oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 1 delivery Nadleśnictwo Olsztynek
Mrongowiusza 35
11-015, Olsztynek
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5934 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 17.12.2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 183