Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP00273682/01 Budowa i przebudowa przejść dla pieszych z podziałem na zadania

Aleksandra Ćwiękała
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Department: Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego
Deadlines:
Published : 18-11-2021 11:56:00
Placing offers : 03-12-2021 09:00:00
Offers opening : 03-12-2021 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 160.85 2021-11-18 11:56:00 Proceeding
specyfikacja.pdf pdf 10267.62 2021-11-18 11:56:00 Proceeding
załącznik nr 6.doc doc 108 2021-11-18 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1.docx docx 15.83 2021-11-18 11:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.docx docx 12.38 2021-11-18 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3.docx docx 11.73 2021-11-18 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 4.docx docx 12.05 2021-11-18 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 5.docx docx 12.1 2021-11-18 11:56:00 Proceeding
załącznik nr 7.doc doc 108.5 2021-11-18 11:56:00 Proceeding
załącznik nr 8- przedmiar robót dla zadania nr 1.pdf pdf 664.96 2021-11-18 11:56:00 Proceeding
załącznik nr 9 - SST dla zadania nr 1.pdf pdf 2466.61 2021-11-18 11:56:00 Proceeding
załącznik nr 10 - projekt budowlany dla zadania nr 1.pdf pdf 5792.63 2021-11-18 11:56:00 Proceeding
załącznik nr 11 - przedmiar robót dla zadania nr 2.pdf pdf 684.16 2021-11-18 11:56:00 Proceeding
załącznik nr 12 - SST dla zadania nr 2.pdf pdf 1279.38 2021-11-18 11:56:00 Proceeding
załącznik nr 13 - projekt budowlany dla zadania nr 2.pdf pdf 3173.72 2021-11-18 11:56:00 Proceeding
zestawienie z otwarcia ofert w dniu 03.12.2021r..docx docx 15.4 2021-12-03 12:51:22 Public message
ocena ofert.pdf pdf 280.55 2021-12-14 13:27:51 Public message
unieważnienie postępowania.pdf pdf 297.49 2021-12-17 12:53:11 Public message

Announcements

2021-12-17 12:53 Aleksandra Ćwiękała W załączeniu pismo o unieważnieniu postępowania.
Aleksandra Ćwiękała

unieważnienie postęp [...].pdf

2021-12-14 13:27 Aleksandra Ćwiękała W załączeniu ocena ofert w zakresie zadania nr 1

ocena ofert.pdf

2021-12-03 12:51 Aleksandra Ćwiękała W załączeniu zestawienie z otwarcia ofert z dnia 03.12.2021r.

zestawienie z otwarc [...].docx

2021-12-03 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zadania Zamawiający zamierza przeznaczyć: zadanie nr 1 - 280 000,00 zł, zadanie nr 2 - 300 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 387