Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 36/SPiZ/2021 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań biochemicznych dla potrzeb TS WCKiK SPZOZ w Krakowie

Deadlines:
Published : 18-11-2021 09:18:00
Placing offers : 25-11-2021 14:00:00
Offers opening : 25-11-2021 14:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zastrzega się prawo odwołania zapytania ofertowego oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań biochemicznych wykonywanych dla Terenowej Stacji WCKiK SP ZOZ w Krakowie, w okresie od dnia 04.12.2021 r. do dnia 04.12.2022 r. Szczegóły oraz warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia.doc doc 41 2021-11-18 09:18:00 Criterion
Projekt umowy na badania biochemiczne dla Krakowa.doc doc 77.5 2021-11-18 09:18:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Oznaczenie stężenia białka całkowitego w osoczu Oznaczenie stężenia białka całkowitego w osoczu. Badania przeprowadzane będą w próbkach osocza (dreny) oznaczonych nr donacji. Badania muszą być wykonywane przez ośrodki zlokalizowane w pobliżu jednostek zlecających, najszybciej jak to możliwe po otrzymaniu próbek. Nie dopuszcza się możliwości zamrożenia materiału i wykonania oznaczenia w późniejszym terminie. Badania będą wykonywane zgodnie z ustalonymi procedurami i zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP). Podstawą do wykonania badania będzie pisemne zlecenie. Świadczone usługi będą wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i kwalifikacje. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli u Przyjmującego zamówienie w zakresie zgodności realizacji z zasadami GLP. 120 pc. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. KOSZYKOWA 78
00-671, WARSZAWA
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia - Proszę wypełnić i podpisać Attachment required

Wykaz osób przewidzi [...].doc

(0)
4 Projekt umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Projekt umowy na bad [...].doc

(0)
5 KRS - Proszę o dołączenie aktualnego KRSu Attachment required (0)

The number of page views: 218