Proceeding: Rz.271.39.2021 Projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Wrzosowej oraz budowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Słonecznej w Legionowie

Deadlines:
Published : 17-11-2021 10:22:00
Placing offers : 25-11-2021 12:30:00
Offers opening : 25-11-2021 13:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zalacznik nr 1.docx docx 31.6 2021-11-17 14:27:31 Proceeding
zalacznik nr 2.docx docx 15.34 2021-11-17 14:27:37 Proceeding
zalacznik nr 3.docx docx 12.57 2021-11-17 14:27:40 Proceeding
zalacznik nr 4.docx docx 17.62 2021-11-17 14:27:46 Proceeding
zalacznik nr 5.docx docx 13.87 2021-11-17 14:27:52 Proceeding
zalacznik nr 6.docx docx 13.62 2021-11-17 14:27:57 Proceeding
zalacznik nr 7.docx docx 21.93 2021-11-17 14:28:07 Proceeding
zalacznik nr 8.docx docx 14.7 2021-11-17 14:28:12 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 145.7 2021-11-17 14:29:31 Proceeding
SWZ.pdf pdf 365.01 2021-11-17 14:29:36 Proceeding
zalacznik nr 9.pdf pdf 137.66 2021-11-17 14:29:41 Proceeding
informacja o kwocie.pdf pdf 49.36 2021-11-25 12:36:24 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 52.56 2021-11-25 13:28:55 Public message
Uniewaznienie.pdf pdf 85.24 2021-11-30 11:07:07 Public message
ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 54.05 2021-12-02 09:42:14 Public message

Announcements

2021-12-02 09:42 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2021-11-30 11:07 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Uniewaznienie.pdf

2021-11-25 13:28 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-25 12:36 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 176