Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP 2377/11/2021 Sukcesywna dostawa oraz montaż wyposażenia sal chorych oddziału rehabilitacji pulmonologicznej SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II - II i III piętro

Deadlines:
Published : 16-11-2021 14:30:00
Placing offers : 24-11-2021 10:00:00
Offers opening : 24-11-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d9a901-2a33-9cf8-ac97-0c0001735843.pdf pdf 144.16 2021-11-16 14:30:00 Proceeding
SWZ DZP 2377 11 2021.zip zip 10139.06 2021-11-16 14:30:00 Proceeding
odpowiedzi 18 11 2021.pdf pdf 206.79 2021-11-18 12:52:11 Public message
inf. o kwocie na sfinansowanie DZP 2377 11 2021.pdf pdf 206.93 2021-11-24 08:55:05 Public message
inf. z otwarcia ofert DZP 2377 11 2021.pdf pdf 208.14 2021-11-24 12:34:35 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty DZP 2377 11 2021.pdf pdf 210.31 2021-12-17 14:28:50 Public message
sprostowanie.pdf pdf 189.41 2021-12-23 13:04:19 Public message
unieważnienie Pakietu nr 3.pdf pdf 213.01 2022-02-03 14:38:07 Public message

Announcements

2022-02-03 14:38 Marta Prościak Zawiadomienie o unieważnieniu części postepowania

unieważnienie Pakiet [...].pdf

2021-12-23 13:04 Marta Prościak sprostowanie

sprostowanie.pdf

2021-12-17 14:28 Marta Prościak Zawiadomienie o wyborze ofert oraz unieważnieniu części postępowania

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-24 12:34 Marta Prościak Informacja z otwarcia ofert

inf. z otwarcia ofer [...].pdf

2021-11-24 08:55 Marta Prościak Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

inf. o kwocie na sfi [...].pdf

2021-11-18 12:52 Marta Prościak odpowiedzi na zapytania 18.11.2021r.

odpowiedzi 18 11 202 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 400